6. Phân quyền cho thiết bị tai nghe/micro

Vấn đề

Lỗi chưa cấp đủ quyền sử dụng Micro, tai nghe trên thiết bị cho trang web Stringee.

  • Gọi vào:

    • User nghe được tiếng của Khách hàng nhưng khi nói Khách hàng không nghe thấy.

    • User không nghe được tiếng Khách hàng nhưng nói Khách hàng vẫn nghe thấy.

    • User không nghe được tiếng Khách hàng và nói Khách hàng cũng không nghe thấy.

  • Gọi ra: Có thông báo như hình 1 phía dưới

Cách xử lý

Trình duyệt Chrome

Xử lý nhanh

Bước 1: Truy cập biểu tượng "Ổ Khóa" trên đường link URL.

Bước 2: Kiểm tra và chỉnh sửa lại quyền sử dụng Mic, tai nghe trên thiết bị cho web Stringee.

Bước 3: Thực hiện Reload trang web (hình 4) hoặc thao tác tổ hợp phím "Ctrl + F5" trên bàn phím.

Xử lý chuyên sâu

Bước 1: truy cập cài đặt của website.

Bước 2: Chọn mục "Quyền riêng tư và bảo mật" và chọn "Cài đặt trang Web".

Bước 3: Lựa chọn đúng Website StringeeX (Portal, domain) mà người dùng đang sử dụng.

Bước 4: Cấp quyền Micro cho trang web Stringee.

Trình duyệt Cốc Cốc

Làm tương tự với các bước trên trình duyệt Chrome.

Trình duyệt Microsoft Edge

Làm tương tự với các bước trên trình duyệt Chrome.

Last updated