9.6.5 Giờ làm việc

Giao diện Giờ làm việc

Admin có thể tạo mới/chỉnh sửa các “Giờ làm việc” để phù hợp nhu cầu với từng hàng đợi trong hệ thống.Admin có thể tuỳ chỉnh các khung giờ của từng thứ trong tuần, sau khi tạo mới/chỉnh sửa xong, bấm cập nhật để lưu. Lưu ý, một “Giờ làm việc” được kích hoạt khi trạng thái của của “Giờ làm việc” này được bật (nút chuyển sang màu xanh lá cây).

Last updated