26. Số cuộc gọi đồng thời là gì?

Khái niệm

Trong các gói dịch vụ của Stringee (bao gồm hệ thống tổng đài StringeeX, gói sản phẩm Stringee API/SDK), khái niệm "Số cuộc gọi đồng thời" (hay Concurrent Calls, thường được viết tắt là "Số CCC") được định nghĩa là tất cả cuộc gọi đang diễn ra trên hệ thống tại cùng một thời điểm, các cuộc gọi đó bao gồm:

 • Các cuộc gọi vào tổng đài tại cùng một thời điểm, bao gồm các cuộc gọi đang trong cây IVR, đang trong hàng đợi, đang trong trạng thái voicemail (để lại lời nhắn cho tổng đài), các cuộc gọi gặp tổng đài viên

 • Các cuộc gọi ra tại cùng một thời điểm, bao gồm các cuộc gọi ra gặp khách hàng, các cuộc gọi ra và đang chờ khách hàng bắt máy, các cuộc gọi ra và ở trạng thái voicemail (để lại lời nhắn cho khách hàng)

 • Các cuộc gọi nội bộ tại cùng một thời điểm, bao gồm các cuộc gọi tổng đài viên gọi nội bộ thông qua extension (số máy nhánh)

 • Các cuộc gọi app to app, các cuộc gọi OTP với khách hàng dùng gói tích hợp

Ví dụ, tại một thời điểm tra, hệ thống đang có số lượng call như sau:

 • (1)2 khách hàng đang gọi vào tổng đài, trong đó 1 cuộc gọi đã được tiếp nhận và đang trao đổi, 1 cuộc đang đổ chuông chờ tổng đài viên

 • (2) Tổng đài viên khác đang gọi ra cho 1 khách hàng

 • (3) Tổng đài viên A đang có 1 gọi nội bộ cho tổng đài viên B

 • (4) Hệ thống đang tạo các cuộc gọi OTP cho 3 khách hàng để xác nhận OTP

Vậy tổng số cuộc gọi đồng thời tại thời điểm đang kiểm tra là:

(1) + (2) + (3) + (4) = 2 + 1 + 1 + 3 = 7 cuộc gọi đồng thời

Lưu ý

 • Giới hạn về số cuộc gọi đồng thời, quý khách hàng vui lòng liên hệ kinh doanh để biết thêm chi tiết

 • Trong trường hợp số cuộc gọi đồng thời quá giới hạn đã đăng kí, các cuộc gọi vượt quá giới hạn đó sẽ không thể thực hiện, mã lỗi trả về là "REACH_PLAN_LIMIT"

 • Đối với trường hợp: có cuộc gọi từ khách hàng vào hotline (hệ thống/tổng đài), cuộc gọi đổ tới số điện thoại tổng đài viên (loại đổ cuộc gọi là "Đổ tới số điện thoại của agent"), sẽ tính là 1 cuộc gọi đồng thời

Last updated