5. Bộ lọc nâng cao

StringeeX đã thiết kế bộ lọc tìm kiếm thông minh trên giao diện của phiếu ghi, liên hệ và doanh nghiệp, giúp người dùng có thể nhanh chóng tìm kiếm và lọc kết quả theo các trường thông tin cụ thể

Giao diện Bộ lọc nâng cao

(1) Bộ lọc thông tin

 • Tên bộ lọc: người dùng có thể tìm kiếm theo tên bộ lọc

(2) Danh sách bộ lọc

Bao gồm hai danh sách bộ lọc là Đang hoạt động và ngừng hoạt động với các trường thông tin giống nhau. Để chuyển từ trạng thái đang hoạt động sang ngừng hoạt động, người dùng cập nhật trạng thái trong hành động sửa tương ứng (bật – tắt)

 • Tên: tên bộ lọc nâng cao

 • Loại: loại của bộ lọc

  • Liên hệ: bộ lọc để tìm kiếm liên hệ theo điều kiện

  • Phiếu ghi: bộ lọc để tìm kiếm phiếu ghi theo điều kiện

  • Doanh nghiệp: bộ lọc để tìm kiếm doanh nghiệp theo điều kiện

 • Ngày tạo: thời gian bộ lọc được tạo

 • Ngày cập nhật: thời gian gần nhất bộ lọc được cập nhật

 • Hành động: hành động thao tác với bộ lọc đang có tương ứng

  • Sửa: người dùng chỉ có thể chỉnh sửa với các bộ lọc do bản thân tạo, các nội dung hỗ trợ sửa bao gồm:

   • Tên bộ lọc: thay đổi tên bộ lọc hiện tại

   • Ai có thể truy cập: tuỳ chọn đối tượng sử dụng bộ lọc, các đối tượng hỗ trợ là “Chỉ mình tôi”, “Các agent trong nhóm”, “Tất cả agent”

   • Trạng thái: trạng thái của bộ lọc. Nếu bật (gạt nút lên màu xanh), bộ lọc nằm trong danh sách Đang hoạt động, nếu tắt (gạt nút tối màu), bộ lọc nằm trong danh sách Ngừng hoạt động, lúc này muốn chuyển lại trạng thái người dùng cần vào tab Ngừng hoạt động để thao tác Sửa

  • Xoá: xoá bộ lọc tương ứng

Hướng dẫn tạo bộ lọc nâng cao

Tại giao diện danh sách bộ lọc, người dùng chọn “Tạo bộ lọc mới” để đặt tên và kết hợp các điều kiện lọc:

(1) Kết hợp điều kiện bộ lọc

Người dùng sẽ chọn loại bộ lọc và kết hợp các điều kiện lọc (thuộc tính lọc) tại đây

Ví dụ trong hình tạo một bộ lọc phiếu ghi với logic sau: các phiếu ghi được giao cho agent có tên Nguyễn Hữu Đức (điều kiện 1), trạng thái của phiếu ghi là mới (điều kiện 2) hoặc trạng thái phiếu ghi là đang xử lý (điều kiện 3), các phiếu ghi này được cập nhật lần cuối sau 0h ngày 01/05/2023

Lưu ý, vì có kết hợp điều kiện (nâng cao) nên cần kết hợp logic tại phần Logic bộ lọc, ở ví dụ trong hình này, logic sẽ là: 1 AND (2 OR 3) AND 4

 • AND: trả về kết quả thỏa mãn cả hai điều kiện (điều kiện “và”)

 • OR: trả về kết quả thỏa mãn một trong hai điều kiện (điều kiện “hoặc”)

 • Cặp ngoặc tròn: ưu tiên mức xử lý, có thể dùng nhiều hơn 1 cặp ngoặc để định nghĩa ưu tiên, ví dụ: ((1 OR 2) AND 3) OR 4

Người dùng thao tác và kết hợp điều kiện tương tự khi tạo bộ lọc liên hệ và doanh nghiệp

(2) Tìm kiếm

Click để hệ thống trả kết quả theo logic lọc

(3) Tạo và phân quyền bộ lọc

Người dùng lưu lại bộ lọc vừa tạo cho các lần sử dụng nhanh tiếp theo. Khi click vào Tạo bộ lọc người dùng đặt “Tên bộ lọc” và chọn phân quyền “Ai có thể truy cập” theo mục đích.

 • Chỉ mình tôi: Chỉ người tạo bộ lọc mới có thể xem, sửa, xóa bộ lọc này.

 • Các agent trong nhóm: Người dùng có thể chọn nhiều nhóm. Các agent trong nhóm đã chọn đều có thể xem bộ lọc. Chỉ người tạo bộ lọc mới có thể sửa, xóa bộ lọc.

 • Tất cả agent: Tất cả agent trong hệ thống đều có thể xem bộ lọc. Chỉ người tạo bộ lọc mới có thể sửa, xóa bộ lọc.

(4) Xuất dữ liệu

Xuất dữ liệu tìm kiếm về thiết bị dưới định dạng excel.

Bước 1: Trên danh sách Bộ lọc nâng cao, người dùng click chọn một bộ lọc muốn xuất → màn hình hiển thị danh sách bản ghi (phiếu ghi, liên hệ, doanh nghiệp) của bộ lọc.

Bước 2:Người dùng chọn vào dấu mũi tên bên cạnh để hiển thị các trường thông tin mong muốn. Các trường thông tin hiển thị tại giao diện kết quả trả về sẽ được xuất ra excel tương ứng

Bước 3: Người dùng click vào nút “Xuất dữ liệu” → màn hình hiển thị popup chứa thông tin email nhận file dữ liệu (mặc định là email người dùng hiện tại). Tại đây người dùng có thể nhập một email khác, sau đó ấn nút “OK”. Hệ thống sẽ tự động gửi email chứa file dữ liệu này và hiển thị thông báo “Success”.

Last updated