6.2.4 Giám sát hàng đợi

Mục đích báo cáo Giám sát hàng đợi

Giám sát hàng đợi được sinh ra với mục đích để người dùng có thể theo dõi “Thời gian thực” trong mỗi hàng đợi đang có số lượng Agent thuộc các trạng thái như thế nào: online, rảnh, đang trả lời, đang đổ chuông và số lượng Khách hàng đang chờ trên hàng đợi.

Các trường thông tin báo cáo Giám sát hàng đợi

(1) Agent online: Agent đã và đang đăng nhập hệ thống StringeeX tại thời điểm check giám sát.

(2) Agent rảnh: Agent đang online đồng thời có trạng thái gọi hệ thống và trạng thái gọi cấu hình tay là sẵn sàng.

(3) Đang đổ chuông: số lượng cuộc gọi đổ vào Agent những chưa được Agent bắt máy.

(4) Đang trả lời: số lượng cuộc gọi đổ vào Agent và đã được Agent bắt máy.

(5) Đang chờ: số lượng cuộc gọi đã vào hàng đợi những chưa đổ đến Agent. Đối với cuộc gọi đang chờ ta sẽ có 2 trường hợp:

- Tất cả các Agent đều đang bận (đang nghe call, không có Agent rảnh).

- Vượt quá số cuộc gọi chờ tối đa của hàng đợi.

Lưu ý: các mục 2, 3, 4, 5 chỉ áp dụng đối với cuộc gọi không áp dụng cho kênh chat.

Last updated