9.10.2 Đăng ký gói

Tại đây người dùng có thể xem được gói dịch vụ đã đăng ký và có thể nâng cấp lên gói cao hơn nếu cần thiết đối với nhu cầu.

  • Danh sách các gói dịch vụ: các gói dịch vụ có trên hệ thống và số lượng tài khoản đang đăng ký cho từng gói.

Ví dụ: như hình 1.4 thì người dùng đang sử dụng gói dịch vụ là Contact Center 2 với số lượng tài khoản là 100.

  • Chi tiết gói: các thông tin chi tiết của gói dịch vụ đã đăng ký.

- Gói hiện tại: các gói dịch vụ đã đăng ký trên hệ thống.

- Giá: tổng số tiền người dùng cần thanh toán để trả phí cho gói dịch vụ muốn đăng ký sử dụng.

- Chu kỳ thanh toán: thời hạn được sử dụng của gói dịch vụ.

- Trạng thái: có 3 trạng thái là “Đang hoạt động”, “Dùng thử”, “Không hoạt động”.

- Thời điểm thanh toán tiếp theo: thời điểm người dùng cần thanh toán để có thể tiếp tục suy trì sử dụng gói dịch vụ trên hệ thống.

- Đăng ký từ: thời điểm đăng ký và thanh toán thành công gói dịch vụ.

- Hành động: người dùng có thể xem chi tiết gói dịch vụ qua 1 bảng thông báo và có thể thực hiện Nâng cấp gói dịch vụ hoặc Hủy đăng ký gói dịch vụ.

  • Nâng cấp gói: để tiến hành nâng cấp lên gói dịch vụ cao hơn hoặc mua thêm tài khoản cho gói dịch vụ hiện tại người dùng nhấn chọn nút “Nâng cấp gói”.

Tại giao diện nâng cấp gói người dùng lựa chọn và điều chỉnh thống ố các mục sao cho phù hợp mới nhu cầu.

Sau khi hoàn tất việc lựa chọn gói dịch vụ người dùng tiến hành thanh toán bằng cách ấn nút “Tiếp theo”.

- Chu kỳ sử dụng gói: tính từ thời điểm đăng ký đến thời điểm gia hạn. nếu lựa chọn chu kỳ gói có thời gian càng dài thì chiết khấu về phí dịch vụ càng cao.

- Gói: Các gói dịch vụ có trên hệ thống.

- Giá: giá dành cho 1 tài khoản của gói dịch vụ.

- Số lượng: số lượng tài khoản muốn đăng ký.

- Tổng: tổng số tiền tương ứng với Gói dịch vụ và số lượng đăng ký. Công thức là “Tổng” = “Giá” x “Số lượng”.

Sau khi hoàn tất việc lựa chọn gói dịch vụ người dùng tiến hành thanh toán bằng cách ấn nút “Tiếp theo”.

Tại đây người dùng sẽ kiểm tra thông tin của gói dịch vụ cần đăng ký và chọn phương thức thanh toán phù hợp. Cuối cùng người dùng nhấn nút thanh toán và làm các bước tiếp theo để hoàn thành.

Last updated