1. Các lỗi thường gặp khi thực hiện cuộc gọi

GET_USER_MEDIA_ERROR

Với trường hợp lỗi này, User xử lý theo hướng dẫn tại mục "Phân quyền cho thiết bị tai nghe/micro".

Nếu xử lý theo hướng dẫn nhưng vẫn xảy ra tình trạng như vậy => User kiểm tra lại thiết bị máy tính đang sử dụng và thiết bị loa, mic đang sử dụng để kết nối với máy tính.

FROM_NUMBER_NOT_ALLOWS_AGENT_CALL_OUT

Khi gặp tình trạng này sẽ có 2 trường hợp như sau:

  • Số hotline chưa được cho phép gọi ra.

  • User chưa được thêm vào nhóm được phép gọi ra.

Số hotline chưa được cho phép gọi ra

Truy cập mục "Cấu hình chi tiết 1 số hotline" ((chỉ User có phân quyền admin mới thao tác được))=> chỉnh sửa lại mục "Cho phép gọi ra" (bật/tắt).

User chưa được thêm vào nhóm được phép gọi ra

Truy cập mục "Cấu hình chi tiết 1 số hotline" (chỉ User có phân quyền admin mới thao tác được) => chỉnh sửa lại mục "Cho phép tất cả các nhóm gọi ra" (bật/tắt).

Nếu đang cấu hình không cho phép tất cả các nhóm gọi ra mà chỉ có phép các nhóm nhất định gọi ra => kiểm tra lại User được được thêm vào nhóm được phép gọi ra hay chưa.

FROM_NUMBER_NOT_FOUND

Tình trạng này sẽ có 2 trường hợp xảy ra:

  1. Số hotline đã bị xóa trên Portal.

Cách xử lý: báo với team hỗ trợ của Stringee (có thể được lập tại: Zalo, Telegram, Skye,...).

  1. Người dùng đang bật google dịch trên trình duyệt.

Cách xử lý:

AGENT_FROM_NOT_FOUND

Với trường hợp lỗi này, User cần tắt google dịch của trình duyệt đang sử dụng.

Cách xử lý:

TO_NUMBER_NOT_ALLOWS_CALLOUT

Đây là trường hợp số thuê bao Khách hàng đã được thêm vào danh sách Blacklist trên hệ thống. User kiểm tra lại và gỡ số ra khỏi danh sách nếu cần thiết.

AGENT_NOT_FOUND_OR_IN_ANOTHER_CALL

Khi gặp tình trạng này sẽ có các trường hợp như sau:

  • Các User sử dụng chung tài khoản.

  • User thực hiện reload (tải lại) trang web tại thời điểm đang thực hiện cuộc gọi.

  • Trường hợp khác.

Các User sử dụng chung tài khoản

(Admin - quản lý) Kiểm tra nếu các User sử dụng chung tài khoản trên hệ thống Stringee => tách riêng tài khoản cho các User.

User thực hiện reload (tải lại) trang web tại thời điểm đang thực hiện cuộc gọi

Trong thời điểm cuộc gọi đang được thực hiện hoặc đang diễn ra nếu User thao tác reload (tải lại) trang web => cuộc gọi sẽ bị treo => User cần đợi cuộc gọi dang bị treo kết thúc thường sẽ là thời gian 1 phút.

Trường hợp khác

Nếu không rơi vào 2 trường hợp trên, User cần lấy thông tin call ID (mã cuộc gọi) của cuộc gọi lỗi và cung cấp cho team hỗ trợ của Stringee (có thể được lập tại: Zalo, Telegram, Skype,...).

REQUEST_ANSWER_URL_ERROR

Đối với trường hợp hệ thống báo lỗi như trên User cần lấy thông tin call ID (mã cuộc gọi) của cuộc gọi lỗi và cung cấp cho team hỗ trợ của Stringee (có thể được lập tại: Zalo, Telegram, Skye,...).

Cuộc gọi ngắt ngay lập tức

Khi thực hiện cuộc gọi bị ngắt ngay lập tức và trên không có thông báo của hệ thống mà chỉ có trạng thái trả về là "Đã kết thúc".

Hầu hết các trường hợp này là do Số hotline của tổng đài gặp lỗi (Lỗi phía nhà mạng cung cấp và quản lý số hotline).

User cần lấy thông tin call ID (mã cuộc gọi) của cuộc gọi lỗi và cung cấp cho team hỗ trợ của Stringee (có thể được lập tại: Zalo, Telegram, Skye,...).

=> Team hỗ trợ của Stringee sẽ kiểm tra cuộc gọi theo call ID và lấy bản tin (định dạng: PCAP) cuộc gọi cho User => User chủ động báo thông tin (bản tin) team hỗ trợ Stringee đã gửi đến phía nhà mạng cung cấp và quản lý số hotline để nhà mạng xử lý lỗi.

Cuộc gọi "Đang đổ chuông" nhưng không có kết nối đến khách hàng

User chọn sai chế độ khi thực hiện cuộc gọi ra cho thuê bao Khách hàng. User chọn lại chế độ gọi ra là "call out" và thực hiện lại cuộc gọi.

Last updated