Kênh Email

Với kênh email người dùng có thể tích hợp cũng như quản lý 3 định dạng email khác nhau là: internal email, Gmail, SMTP email.

Để tích hợp một trong ba định dạng email trên vào hệ thống người dùng cần thao tác click chọn nút “Thêm địa chỉ email” và chọn định dạng email cần thêm như hình 2.

Internal email

StringeeX cung cấp tính năng Internal email hỗ trợ người dùng tạo email tổng đài mà không cần thông qua bên thứ 3 (Gmail, Outlook,...). Các Internal email chỉ có vai trò là nhận email được gửi vào hệ thống. Người dùng có thể cấu hình để nhận email được gửi từ bên ngoài vào hệ thống vào nhưng người dùng trên hệ thống Stringee không thể phản hồi lại bằng chính internal email đó.

 • Email: người dùng nhập phần đầu của email. Phần đuôi email mặc định sẽ là theo domain Portal người dùng đã tạo.

 • Tên: tên của internal email.

 • Chọn hàng đợi: người dùng lựa chọn hàng đợi nhận email đổ về.

 • Ưu tiên Agent online: ticket của email sẽ ưu tiên giao cho Agent đang online trên hệ thống.

 • Tự động trả lời: Nếu bật tính năng này người dùng sẽ soạn tiêu đề và nội dung cần trả lời tự động đến phía Khách hàng gửi email vào.

Gmail

Chính là google email. Đối với Gmail người dùng có thể cấu hình để nhận email được gửi từ bên ngoài vào hệ thống cũng như trả lời lại bằng chính Gmail đó.

Khi chọn tích hợp Gmail vào hệ thống người dùng sẽ được đưa đến giao diện để đăng nhập tài khoản google email để thao tác tích hợp.

Trong quá trình đăng nhập, để sử dụng được toàn bộ các tính năng Gmail trên StringeeX, người dùng cần ủy quyền cho StringeeX sử dụng các dịch vụ của Gmail bằng cách tích chọn các mục sau và ấn Tiếp tục:

Sau khi đã thêm gmail vào hệ thống, người dùng sẽ thấy email hiển thị trên danh sách. Tại đây, người dùng lựa chọn mục "Cập nhật" để cấu hình gmail.

 • Hoạt động: bật hoặc tắt trạng thái hoạt động của gmail trên hệ thống.

 • Chọn hàng đợi: người dùng lựa chọn hàng đợi nhận email đổ về.

 • Ưu tiên Agent online: ticket của email sẽ ưu tiên giao cho Agent đang online trên hệ thống.

SMTP email

SMTP email là tính năng phù hợp với khách hàng đã có email server có cung cấp dịch vụ SMTP. Để tạo SMTP email, trên màn hình danh sách email, người dùng click chọn Thêm địa chỉ email → SMTP email và nhập các thông tin sau:

 • Email: email mà người dùng đã cấu hình định dạng SMTP, các định dạng email ở đây có thể là: gmail, outlook,…

 • Mật khẩu: mật khẩu của SMTP email.

 • Host: đây là host của email người dùng đã cấu hình SMTP, tùy theo định dạng email (gmail, outlook,…) sẽ có host khác nhau.

 • Port: port của email được cấu hình SMTP.

Sau khi tạo một SMTP email, người dùng có thể sử dụng email này để gửi email tới khách hàng.

Tuy nhiên, để nhận được email của khách hàng gửi tới STMP email, trên mail server của SMTP email, người dùng cần cấu hình Forward email tới một Internal email trên StringeeX.

Last updated