4. Thực hiện cuộc gọi

Thực hiện gọi ra

Gọi ra thủ công

 • Bước 1: Tại giao diện, chọn như hình minh hoạ để mở lên bàn phím số. Agent nhập số điện thoại khách hàng cần gọi ra

 • Bước 2: Chọn số hotline gọi ra tại “Sử dụng số”

 • Bước 3: Chọn loại cuộc gọi ra

  • Gọi video qua internet: dùng để gọi video nội bộ

  • Gọi thoại qua internet: dùng để gọi voice nội bộ

  • Gọi ra số điện thoại: dùng để gọi ra số điện thoại cá nhân của khách hàng

 • Bước 4: Nhấn nút gọi để thực hiện cuộc gọi

Gọi ra từ danh bạ

Agent có thể thao tác gọi từ danh bạ khách hàng

Gọi từ phiếu ghi

Agent thao tác gọi ra từ phiếu ghi

Xem lịch sử cuộc gọi

Agent thao tác như hình để vào menu Lịch sử

Nhận cuộc gọi vào

Khi có cuộc gọi vào, agent thao tác như hình để nhận cuộc gọi

Thao tác trong cuộc gọi

(1) Mic: bật/tắt mic trong cuộc gọi

(2) Loa: bật/tắt loa ngoài khi thực hiện cuộc gọi

(3) Bàn phím: cho phép người dùng ấn phím khi thực hiện cuộc gọi

(4) Thêm người vào cuộc gọi: người dùng có thể thêm user khác trên hệ thống vào cuộc gọi

(5) Chuyển cuộc gọi: người dùng có thể chuyển cuộc gọi trong quá trình thực hiện hoặc nhận cuộc gọi

 • Agent: chuyển cuộc gọi đến 1 user trên hệ thống

 • Hàng đợi: chuyển cuộc gọi đến 1 hàng đợi đã được tạo trên hệ thống

 • Số điện thoại: người dùng sẽ nhập số điện thoại cần chuyển cuộc gọi hoặc chọn trực tiếp số từ danh bạ trên thiết bị điện thoại

Last updated