2. Phiếu ghi

Tại giao diện màn hình phiếu ghi, người dùng sẽ có thể xem hết tất các phiếu ghi thỏa mãn điều kiện đã được cài đặt tại mục phân quyền hiển thị

Xem chi tiết phiếu ghi

Người dùng xem chi tiết phiếu ghi bằng cách ấn chọn phiếu ghi cần xem trên giao diện. Khi đó thông tin chi tiết phiếu ghi sẽ được hiển thị

Trong đó, các thông tin cần chút ý:

  • Serial: mã phiếu ghi đang kiểm tra thông tin

  • Inbound/Outbound Call: thông tin cuộc gọi ra (outbound) hay cuộc gọi vào (inbound). Như trong hình minh hoạ là phiếu ghi của một cuộc gọi vào hệ thống

  • Người liên hệ: tên liên hệ (đã được lưu trước đó trên hệ thống) hoặc số điện thoại khách hàng (nếu khách hàng chưa được lưu liên hệ trước đó)

  • Giao cho: nhân sự được giao phiếu ghi

  • CCs: nhân sự được ccs để nắm thông tin phiếu ghi này

  • Trạng thái: các trạng thái của phiếu ghi bao gồm Mới - Đang xử lý - Đang chờ - Đóng thể hiện trạng thái xử lý phiếu ghi

  • Loại: loại phiếu ghi, bao gồm các giá trị Câu hỏi - Sự cố - Gặp vấn đề - Nhiệm vụ

  • Ưu tiên: mức độ ưu tiên của khách hàng

  • Email khách hàng: email của liên hệ tương ứng. Trường này sẽ trống thông tin nếu khách hàng chưa có thông tin này

  • Các trường custom: trường tự tạo của liên hệ và phiếu ghi tương ứng đã được tạo trên hệ thống

Bộ lọc

Tại bộ lọc chi tiết, người dùng có thể lọc các phiếu ghi theo các trường thông tin có trên hệ thống

Bộ lọc nhanh bao gồm tất cả các bộ lọc nâng cao đã được người dùng đã tạo trên hệ thống khi sử dụng StringeeX trên website. Tại đây người dùng có thể xem tất cả các phiếu ghi thỏa mãn điều kiện của bộ lọc.

Tại đây, người dùng có thể lọc theo các thông tin tong Bộ lọc nhanh được cung cấp sẵn, hoặc sử dụng Bộ lọc để lọc các phiếu ghi có thông tin cần thiết

Lưu ý: người dùng có thể kết hợp cả bộ lọc nhanh và bộ lọc chi tiết để có thể tìm được các kết quả như ý muốn nhanh hơn, dễ hơn bằng cách lựa chọn đồng thời bộ lọc nhanh cần lọc và điền thêm các trường thông tin cần lọc tại bộ lọc chi tiết

Tạo phiếu ghi mới

Để có thể sử dụng bộ lọc phiếu ghi, người dùng ấn chọn biểu tượng “+” góc trái màn hình

Người dùng hoàn thành việc tạo phiếu ghi bằng việc điền thông tin vào các trường của phiếu ghi. Trong đó các trường có dấu “*” màu đỏ là những trường bắt buộc phải điền, nếu không điền thông tin sẽ không tạo được phiếu ghi. Sau khi nhập đủ các trường thông tin, người dùng bấm "Thêm" để hoàn thành tạo phiếu ghi mới trên mobile app

Last updated