Cuộc gọi Internet

Đối với cuộc gọi internet, người dùng có 2 lựa chọn là Stringee App hoặc Button call.

Stringee App

Để sử dụng Stringee App người dùng sẽ cần tải App mobile trên về và thực hiện quét QR code trên hệ thống.

Button call

Đối với Button call người dùng sẽ cấu hình và nhúng trực tiếp vào Website của người dùng, doanh nghiệp, công ty,… đã có sẵn. Sau khi cấu hình xong người dùng sẽ sao chép và dán đoạn mã dưới đây trước thẻ </body> ở mỗi trang mà bạn muốn Button Call xuất hiện trên Website.

Cấu hình chi tiết cho Button call

Chọn giao diện

Người dùng có thể lựa chọn 1 trong 2 giao diện trên hệ thống tùy theo nhu cầu và mong muốn của người dùng.

Chỉnh sửa giao diện

 • Logo: người dùng upload ảnh từ thiết bị sao cho phù hợp với chú thích.

 • Màu nền: màu sắc sẽ được hiển thị như trên hình.

 • Vị trí: người dùng có thể tùy chỉnh vị trí sao cho phù hợp và đẹp nhất khi button call hiển thị trên website.

 • Kích thước logo button call: 3 kích thước là nhỏ, vừa, lớn.

Chỉnh sửa nội dung hiển thị

 • Hotline: người dùng nhập số hotline của cá nhân, doanh nghiệp,…

 • Miêu tả, Tiêu đề hướng dẫn, Nội dung hướng dẫn: nhập thông tin người dùng muốn hiển thị trên giao diện button call để Khách có thể đọc.

 • Ngôn ngữ: nguồn ngữ được hiển thị trên button call.

Cấu hình cuộc gọi

 • Hiển thị tuyến trò chuyện: nếu không bật, người dùng sẽ lựa chọn một số hotline cố định khi Khách hàng thực hiện gọi vào hệ thống. Nếu bật thì Khách khi gọi vào có thể chọn số hotline theo mong muốn. Đây cũng chính là số được hiển thị với User nhận call trên hệ thống.

 • Chọn tuyến cuộc gọi mặc định: người dùng lựa chọn số hotline mặc định cho Khách hàng khi thực hiện cuộc gọi vào hệ thống.

 • Loại cuộc gọi: các button (icon) sẽ được hiển thị trên giao diện Website.

 • Mở màn hình cuộc gọi: đây là giao diện khi Khách hàng sau khi nhấn gọi trên button call, softphone cuộc gọi của Stringee sẽ được mở.

 • Kích hoạt trường điện thoại: Khách cần nhập số điện thoại khi gọi qua button call.

 • Kích hoạt trường tên: Khách cần nhập tên khi gọi qua button call.

 • Ghi đè dữ liệu: hệ thống kiểm tra cùng một khách hàng sẽ ghi đè dữ liệu nếu khách hàng nhập khác thông tin trên hệ thống.

 • Giờ làm việc: chọn thời gian cho phép thực hiện cuộc gọi vào từ Button call.

Last updated