9.10 Thanh toán

Mục thanh toán là nơi dành cho người dùng có thể hoàn tất thanh toán khi đã lựa chọn được gói dịch vụ phù hợp trên hệ thống Stringee.

Đồng thời đây cũng là nơi để người dùng nạp thêm tiền vào Portal để có thể sử dụng cho các dịch vụ trên hệ thống ví dụ như: mua số hotline, gọi điện, duy trì số hotline hoạt động trên Portal,…

Last updated