24. Cách cài đặt voicemail (để lại lời nhắn khi không có tổng đài viên nghe máy)

"Voice mail" là tính năng được cài đặt tại phần "Hàng đợi", người dùng thao tác như minh hoạ để cài đặt:

Người dùng chọn nút "Sửa" tại hàng đợi cần thêm hoặc chỉnh sửa voice mail, giao diện cài đặt hàng đợi hiện ra như hình mình hoạ. Người dùng chọn vào "Enable voicemail" để hiển thị cài đặt voicemail:

Trong đó:

 • Enable voicemail: bật/tắt chế độ để lại lời nhắn thoại đối với cuộc gọi vào của Khách hàng khi hết thời gian chờ tối đa chưa được tiếp nhận. Lời nhắn thoại sẽ được tạo riêng một phiếu ghi trên hệ thống

 • Chế độ phát voicemail:

  • Talk: người dùng sẽ nhập nội dung tại hộp thoại phía dưới. Khi đó hệ thống sẽ tự động chuyển đổi “text to speech” và phát theo cho Khách hàng nghe theo giọng đọc của hệ thống

  • Play: người dùng sẽ chọn file đã được upload lên hệ thống trước đó

 • Nội dung phát voicemail: người dùng nhập đoạn text (đối với chế độ "Talk") hoặc chọn file đã được upload (đối với chế độ "Play")

 • Thời lượng voicemail tối đa (giây): thời gian (tính bằng đơn vị giây) tối đã của lời nhắn mà khách hàng có thể để lại cho tổng đài

 • Chế độ lời cảm ơn: sau khi hết thời lượng voicemail tối đa (mục 17.3) hệ thống sẽ phát file cho Khách hàng nghe lời chào cảm ơn theo 3 chế độ

  • Không phát lời cảm ơn: cuộc gọi sẽ tự động tắt, không có lời cảm ơn sau khi khách hàng để lại voicemail

  • Talk: người dùng sẽ nhập nội dung tại hộp thoại phía dưới. Khi đó hệ thống sẽ tự động chuyển đổi “text to speech” và phát theo cho Khách hàng nghe theo giọng đọc của hệ thống

  • Play: người dùng sẽ chọn file đã được upload lên hệ thống trước đó

 • Nội dung lời cảm ơn: người dùng nhập đoạn text (đối với chế độ "Talk") hoặc chọn file đã được upload (đối với chế độ "Play")

Sau khi đã hoàn tất cài đặt, người dùng bấm vào nút "Cập nhật hàng đợi" để cập nhật cài đặt.

Last updated