9.1.3 Danh sách nhân sự

Tại đây người dùng có thể xem được toàn bộ nhân sự đang thuộc dịch vụ và có thể thao tác điều chỉnh số lượng cũng như thông tin của nhân sự để phù hợp hơn với nghiệp vụ.

Thêm và xóa nhân sự dịch vụ

Người dùng click vào nút thêm nhân sự để thêm các tài khoản mong muốn vào dịch vụ.

Khi thêm nhân sự vào dịch vụ, người dùng có 2 lựa chọn là thêm tài khoản hoặc thêm nhóm. Đồng thời người dùng cũng có thể phân quyền cho tài khoản hoặc nhóm được thêm vào dịch vụ.

Xóa nhân sự

Để xóa nhân sự ra khỏi dịch vụ người dùng cần thao tác 2 bước sau:

  • Tích vào nhân sự cần xóa khỏi dịch vụ.

  • Click nút xóa.

Bộ lọc nhân sự

Để phục vụ cho việc tìm kiểm cũng như theo dõi, quản lý nhân sự của dịch vụ dễ dàng hơn hệ thống đã cung cấp đến người dùng bộ lọc nhân sự:

(1) Ô tìm kiếm: Nhập tên của nhân sự, nhóm hoặc email.

(2) Lọc theo nhân sự hoặc theo nhóm nhân sự.

(3) Lọc theo vài trò của nhân sự (User hoặc Admin).

Bảng thống kê trường thông tin danh sách nhân sự

Tại bảng thông kê nhân sự có tổng là 5 trường thông tin.

(1) Tên: tên của nhân sự hoặc tên của nhóm nhân sự thuộc dịch vụ.

(2) Email: email của nhân sự thuộc dịch vụ (nhóm nhân sự sẽ không có email).

(3) Vai trò: User hoặc Admin.

(4) Thời gian thêm: thời gian nhân sự/nhóm nhân sự được thêm vào dịch vụ.

(5) Hành động (hình 8): người dùng có 2 lựa chọn cho mục hành động là Sửa (thay đổi vai trò của nhân sự/nhóm nhân sự) và Xóa nhân sự/nhóm nhân sự khỏi dịch vụ.

Last updated