Cấu hình trường ticket

Người dùng có thể thêm các trường thông tin khác ngoài các trường thông tin đã có sẵn trên hệ thống. Việc này nhằm phục vụ cho các mục đích cũng như lưu trữ thông tin KH một cách chi tiết để tăng độ hiệu quả việc CSKH.

Các trường ticket sẽ được hiển thị bên trong thông tin chi tiết của 1 ticket trên hệ thống để người dùng có thể cập nhật. Bên cạnh đó các trường ticket cũng sẽ hiển thị ở màn hình giao diện thống kê ticket trên hệ thống.

Các định dạng trường ticket

Các trường ticket sẽ bao gồm 10 định dạng khác nhau. Để tạo mới trường ticket người dùng sẽ lựa chọn kiểu dữ liệu và định dạng trường phù hợp theo mục đích và nhu cầu.

Chữ

Chỉ được nhập ký tự trong 1 dòng duy nhất.

Chữ nhiều hàng

Có thể nhập ký tự trong nhiều dòng (có thể sử dụng nút enter để xuống dòng).

Xổ xuống

Bao gồm nhiều lựa chọn và người dùng có thể lựa chọn 1 trong số nhiều lựa chọn đó.

Số nguyên

Người dùng chỉ được nhập ký tự có định dạng là số nguyên. Nếu khác số nguyên hệ thống sẽ trả thông báo lỗi.

Số thập phân

Người dùng chỉ được nhập ký tự có định dạng là số thập phân. Số nguyên hệ thống sẽ trả thông báo lỗi.

Check box

Đối với trường này chỉ có duy nhất 1 lựa chọn. Người dùng có thể tích vào lựa chọn đó hoặc không.

Biểu thức chính quy

Ví dụ: Người dùng cài đặt trường biểu thức chính quy là "Kiểm tra số điện thoại" với regex như sau: "/(84[3|5|7|8|9])+([0-9]{8})\b/g"

Nếu nhập đúng định dạng thì sẽ lưu thành công. Nếu nhập sai thông tin số điện thoại tại phiếu ghi như sau:

Ngày tháng

Người dùng sẽ lựa chọn ngày trong mục lịch có sẵn.

Nhiều lựa chọn

Có thể lựa chọn nhiều lựa chọn khác nhau trong 1 trường.

Cây thư mục

Sẽ bao gồm các thư mục cha chứa các thư mục con ở bên trong.

Cấu hình chi tiết trường ticket

Cấu hình chi tiết trường ticket thường có các mục sau:

 • Nhãn hiển thị: tên của trường ticket.

 • Khóa của trường: có thể hiểu là ký hiệu riêng của trường. Khóa này sẽ không thể thay đổi sau khi tạo trường.

 • Mã hóa trường thông tin: Xem tại mục mã hóa phía sau.

 • Là lĩnh vực cần thiết: nếu bật người dùng bắt buộc phải nhập, chọn,… để hoàn thành việc cập nhật ticket.

 • Hiển thị ở Livechat: khi Khách hàng nhắn tin vào hệ thống qua Livechat sẽ có thể chọn theo thông tin của trường.

 • Hiển thị ở Button call: khi Khách hàng gọi điện vào hệ thống qua Button call sẽ có thể chọn theo thông tin của trường.

 • Riêng đối với các trường xổ xuống, nhiều lựa chọn, cây thư mục: sẽ có thêm mục thêm lựa chọn để người dùng có thể thêm các lựa chọn thao nghiệp vụ.

Mã hóa thông tin trường ticket

Mã hóa thông tin chỉ được áp dụng với các trường sau:

 • Các trường hệ thống: Tên phiếu ghi.

 • Các trường tạo thêm: Chữ, Chữ nhiều hàng, Số nguyên, số thập phân, Biểu thức chính quy, Ngày tháng.

Để mã hóa 1 trường của ticket người dùng click chọn checkbox "Mã hóa trường thông tin này" như ảnh 20.

Kiểu mã hóa

Hệ thống có tất cả 4 kiểu mã hóa.

 • Mã hóa tất cả ký tự.

  Ví dụ: 12345678 => xxxxxxxx.

 • Mã hóa X ký tự đầu.

  Ví dụ: X ký tự mã hóa = 4 ta có 12345678 → xxxx5678.

 • Mã hóa X ký tự cuối.

  Ví dụ: X ký tự mã hóa = 4 ta có 12345678 → 1234xxxx.

 • Mã hóa X ký tự sau Y ký tự đầu.

  Ví dụ: X ký tự mã hóa = 4 và Y ký tự đầu = 2 ta có 12345678 → 12xxxx78.

Lưu ý: Khi người dùng chọn vào 1 kiểu mã hóa cụ thể và điền thông tin sẽ có ví dụ minh họa ngay phía dưới.

Vai trò áp dụng

 • Áp dụng với tất cả vai trò: tất cả các vai trò (bao gồm cả Admin - quyền cao nhất) trên hệ thống sẽ đều bị mã hóa thông tin.

 • Áp dụng với vai trò tùy chọn: chỉ áp dụng với vai trò mà người dùng lựa chọn.

Vị trí mã hóa

 • Thông báo: dữ liệu trường mã hóa tại nút chuông thông báo/ popup/ cảnh báo.

  Lưu ý: Vị trí mã hóa "Thông báo" chỉ áp dụng cho duy nhất trường "Tên phiếu ghi" như hình 25.

 • Danh sách: dữ liệu trường mã hóa tại màn danh sách liên hệ/ doanh nghiệp/ phiếu ghi/ bộ lọc nâng cao/ báo cáo/ chiến dịch.

 • Chi tiết: dữ liệu trường mã hóa tại màn chi tiết liên hệ/ doanh nghiệp/ phiếu ghi/ báo cáo khảo sát/ thực hiện chiến dịch.

Bảng thông tin vị trí mã hóa chi tiết

Last updated