20. Quản lý thông báo của ứng dụng

Thông báo trong ứng dụng

StringeeX thiết kế tính năng thông báo ngay trên giao diện phần mềm, giúp người dùng dễ dàng nhận thông báo liên quan tới phiếu ghi và tác vụ của mình. Người dùng xem và cài đặt thông báo tại biểu tượng quả chuông như hình bên dưới

Số hiển thị màu đỏ là số lượng thông báo chưa đọc

Tab Thông báo gồm tất cả các thông báo được xếp theo thứ tự gần đến xa. Các thông báo chưa đọc được bôi đậm

Tab Cài đặt cho phép người dùng thiết lập bật/ tắt các thông báo

  • Bật/ Tắt âm thanh thông báo bằng cách click vào biểu tượng loa.

  • Bật/ Tắt thông báo khi có phiếu ghi mới được giao cho mình

  • Bật/ Tắt thông báo khi phiếu ghi được giao có thay đổi

  • Bật/ Tắt thông báo khi phiếu ghi được giao cho mình có phản hồi mới tới khách hàng

  • Bật/ Tắt thông báo khi phiếu ghi được giao có ghi chú nội bộ mới

  • Bật/ Tắt thông báo khi có tác vụ của phiếu ghi hoặc liên hệ đến thời gian cần làm

Khi agent có một thông báo, ví dụ có phiếu ghi mới được giao, agent nhận biết bằng cách:

  • Nghe âm thanh thông báo (nếu agent bật âm thanh thông báo, và đang đeo tai nghe/ mở loa ngoài)

  • Nội dung thông báo xuất hiện trên cùng tại tab Thông báo, agent có thể click để xem chi tiết.

  • Một thông báo xuất hiện ở trình duyệt (web notification) nếu agent cài đặt cho phép trang web gửi thông báo

Thông báo của trình duyệt

Để bật thông báo StringeeX trên trình duyệt, người dùng thao tác theo hình ảnh bên dưới

Lưu ý: trong một số trường hợp thông báo của trình duyệt không hiển thị về màn hình desktop (thường là vị trí góc phải dưới), người dùng cần kiểm tra lại cài đặt "Notification and Sound" của thiết bị, cần phải đảm bảo rằng trình duyệt đang dùng để vào StringeeX được cấp quyền thông báo rồi

Last updated