13. Xóa cache trình duyệt

Bước 1: Trên trình duyệt đang sử dụng, người dùng nhấn tổ hợp phím "Ctrl + H" hoặc mở theo đường dẫn như hình 1 => xuất hiện tab "Nhật ký" của trình duyệt.

Bước 2: Tại giao diện "Nhật ký" của trình duyệt chọn "Xóa dữ liệu duyệt Web" => xuất hiện tab "Xóa dữ liệu duyệt Web".

Bước 3: Tại giao diện "Xóa dữ liệu duyệt Web" người dùng chọn:

  • Loại: Nâng cao.

  • Phạm vi thời gian: Từ trước đến nay.

  • Các mục cần xóa: Lịch sử duyệt Web & Cookie và các dữ liệu khác của trang Web.

Last updated