Số hotline

Số hotline là số được cấu hình dưới dạng SIP trunk không phải số điện thoại bình thường, thực hiện cuộc gọi thông qua mạng Internet.

Tạo số hotline

Số hotline của nhà mạng di động và số điện thoại ảo

(Lưu ý trong đó “Số ảo” không thực hiện được cuộc gọi ra)

Khi người dụng chọn tạo số hotline trên hệ thống cần lựa chọn các thông tin sau:

 • Kiểu số: số điện thoại nhà mạng (là số của các nhà mạng viễn thông bình thường) hoặc số điện thoại ảo (là số ảo không có nhà mạng viễn thông cụ thể). Số ảo chì dùng cho mục đích nhận cuộc gọi, gọi nội bộ hoặc dùng làm số trượt đã đấu nối.

 • Quốc gia: vùng của số hotline.

 • Loại số: local, mobile hoặc toll-free tùy mục đích và nhu cầu.

 • Số hotline: áp dụng cho trường hợp tạo số điện thoại ảo.

 • Tên hotline: tên được hiển thị trên hệ thống (Portal).

 • Cho phép gọi ra: bật/tắt tính năng gọi ra cho số hotline.

 • Cho phép tất cả các nhóm gọi ra: người dùng có thể cài đặt cho phép tất cả hoặc chỉ một số nhóm nhất định được phép gọi ra với số hotline.

 • Ghi âm cuộc gọi: bật/tắt tính năng ghi âm lại cuộc gọi ra.

 • IVR: cho phép/không cho phép số hotline sử dụng IVR. Trong trường hợp tắt IVR thì người dùng sẽ lựa chọn hàng đợi phù hợp để cuộc gọi đổ về.

 • Cây IVR: lựa chọn cây IVR muốn gán cho số hotline.

 • Hàng đợi: lựa chọn hàng đợi để cuộc gọi đổ về.

Số hotline tự động nhận nội mạng

Số hotline tự động nhận mạng hay còn gọi là “Adaptive number” sẽ lựa chọn số hotline có dùng mạng viễn thông với thuê báo số của Khách hàng.

Ví dụ: User cần gọi ra cho Khách hàng sử dụng số điện thoại nhà mạng Viettel thì hệ thống sẽ tự động lựa chọn số hotline thuộc nhà mạng Viettel để thực hiện gọi ra. Nếu trong trường hợp hệ thống không có số hotline nhà mạng Viettel sẽ lựa chọn ngẫu nhiên hoặc số hotline được chỉ định của hệ thống để gọi ra.

Các lựa chọn cấu hình của Adaptive Number:

 • Tên hotline: tên được hiển thị trên hệ thống (Portal).

 • Số được chọn khi không có nhà mạng phù hợp: trong trường hợp khi gọi ra không có số hotline cùng mạng với số thuê bao Khách hàng thì hệ thống sẽ lựa chọn số này để gọi ra.

 • Cho phép gọi ra: bật/tắt tính năng cho phép số hotline được gọi ra.

 • Hiển thị số hotline ở call Widget: áp dụng đối với trường hợp khách hàng sử dụng Button call. Khi bật tính năng này số hotline sẽ được hiển thị tại mục lựa chọn số tại Button call.

 • Ghi âm cuộc gọi ra: bật/tắt tính năng ghi âm lại cuộc gọi ra.

Tích hợp số điện thoại doanh nghiệp vào tổng đài

Với trường hợp người dùng muốn sử dụng số điện thoại sẵn có của cá nhân, doanh nghiệp để tích hợp vào hệ thống hoạt động như 1 số hotline, Người dùng cần chuyển dổi sang định dạng số SIP trunk và liên hệ với nhân viên phụ trách của Stringee thông qua số hotline 1800 6670.

Trong trường hợp đã có nhân viên sale phụ trách tư vấn và chăm sóc anh chị liên hệ trao đổi trực tiếp để được các bạn nhân viên hỗ trợ làm yêu cầu đấu nối số điện thoại vào tổng đài trên hệ thống.

Cấu hình chi tiết 1 số hotline

Để cấu hình chi tiết cho 1 số hotline. Người dùng sẽ nhấn chọn mục sửa số hotline tại giao diện.

Cấu hình chi tiết các mục của số hotline:

 • Tên hotline: tên hiển thị trên hệ thống (không phải hiển thị khi gọi ra cho Khách hàng).

 • Cho phép gọi ra: có/không

 • Cho phép tất cả các nhóm gọi ra: người dùng có thể cài đặt cho phép tất cả hoặc chỉ một số nhóm nhất định được phép gọi ra với số hotline.

 • Hiển thị số hotline ở call Widget: áp dụng đối với trường hợp khách hàng sử dụng Button call. Khi bật tính năng này số hotline sẽ được hiển thị tại mục lựa chọn số tại Button call.

 • Ghi âm cuộc gọi: bật/tắt tính năng ghi âm lại cuộc gọi ra.

 • IVR: cho phép/không cho phép số hotline sử dụng IVR. Trong trường hợp tắt IVR thì người dùng sẽ lựa chọn hàng đợi phù hợp để cuộc gọi đổ về.

 • Cây IVR: lựa chọn cây IVR muốn gán cho số hotline.

 • Hàng đợi: lựa chọn hàng đợi để cuộc gọi đổ về.

 • Wrap up time limit: thời gian (tính bằng đơn vị giây) nghỉ của User khi thực hiện xong cuộc gọi (thành công). Trong thời gian này User sẽ không có cuộc gọi đổ vào.

 • Notify answer time: hệ thống sẽ có thông báo cảnh báo những cuộc gọi quá thời gian (tính bằng đơn vị giây) quy định.

Last updated