6. Cài đặt

Thông tin chi tiết tài khoản

Tại giao diện cài đặt trên app người dùng có thể xem được toàn bộ thông tin tài khoản đang đăng nhập và một vài lựa chọn khác.

  • Tên miền: domain của Portal mà người dùng đang đăng nhập.

  • Vai trò: phân quyền tài khoản trên hệ thống (Admin, Supervisor, Agent).

  • Email: email đang đăng nhập trên app hiện tại.

  • Số máy lẻ: hay chính là số máy nhánh được cài đặt cho User.

  • Phiên bản ứng dụng: phiên bản hiện tại đang sử dụng của StringeeX app.

  • Đổi mật khẩu: phục vụ cho việc đổi lại mật khẩu của tài khoản đang đăng nhập. Với việc thao tác đổi mật khẩu mới trực tiếp trên app người dùng cần bắt buộc nhớ mật khẩu hiện tại đang sử dụng.

  • Đăng xuất: thoát đăng nhập tài khoản hiện tại trên app.

Sửa thông tin tài khoản

Để sửa thông tin tài khoản, người dùng ấn vào biểu tượng “cây bút” góc phải giao diện. Đối với mục chỉnh sửa này, người dùng chỉ có thể sửa tên và số điện thoại của tài khoản.

Last updated