4.1. Quản lý phiếu ghi

Giao diện Danh sách phiếu ghi

(1) Bộ lọc thông tin

 • Bộ lọc nhanh: chọn nhanh bộ lọc hệ thống và bộ lọc nâng cao được tạo gần nhất trong phần bộ lọc nâng cao (sắp xếp theo thời gian tạo)

  • Bộ lọc hệ thống: phiếu ghi chưa được gán, phiếu ghi của bạn chưa được xử lý, phiếu ghi chưa xử lý, phiếu ghi được xử lý. Lưu ý: kết quả sẽ phụ thuộc phân quyền phiếu ghi được admin chỉ định

  • Bộ lọc nâng cao: bộ lọc được tạo trong phần bộ lọc nâng cao

 • Bộ lọc chi tiết: lọc theo thông tin chi tiết của phiếu ghi

  • Liên hệ, số điện thoại: tìm phiếu ghi theo thông tin tên liên hệ hoặc số điện thoại liên hệ. Lựa chọn này phục vụ chủ yếu cho các channel cuộc gọi

  • Xếp hạng liên hệ: tìm kiếm theo phiếu ghi được sinh bởi liên hệ có xếp hạng. Giá trị xếp hạng từ thấp tới cao (từ 1 sao tới 5 sao)

  • Doanh nghiệp: tìm phiếu ghi theo tên doanh nghiệp của liên hệ tương ứng của phiếu ghi

  • Trạng thái: tìm kiếm thông tin theo trạng thái phiếu ghi

   • Mới: phiếu ghi đang ở trạng thái mới

   • Đang xử lý: phiếu ghi đã được tiếp nhận và được chuyển trạng thái đang xử lý

   • Đang chờ: phiếu ghi đã được xử lý đã được chuyển sang trạng thái chờ

   • Đóng: phiếu ghi đã được xử lý xong và đã được chuyển trạng thái đóng

  • Loại: tìm kiếm theo phân loại phiếu ghi

   • Câu hỏi: loại phiếu ghi theo dạng câu hỏi

   • Sự cố: loại phiếu ghi được phản ánh là sự cố

   • Gặp vấn đề: loại phiếu ghi ghi nhận vấn đề

   • Nhiệm vụ: loại phiếu ghi giao việc, ghi nhận nhiệm vụ

  • Ưu tiên: lọc theo phân loại ưu tiên phiếu ghi

   • Thấp: mức ưu tiên thấp

   • Bình thường: mức ưu tiên bình thường

   • Cao: mức ưu tiên cao

   • Khẩn cấp: mức ưu tiên khẩn cấp

  • Giao cho: lọc theo agent (tổng đài viên) được giao phiếu ghi

  • Channel: chọn kênh là nguyên nhân tạo phiếu ghi. Các giá trị của trường này bao gồm: Chat, Voice mail, Facebook comment, Facebook Messager, Zalo, Email, Gmail, Tạo mới, Gọi ra, Gọi vào, Gọi nhỡ

  • Serial: mã phiếu ghi

(2) Danh sách phiếu ghi

 • Các trường hiển thị: danh sách phiếu ghi sau khi sử dụng bộ lọc được liệt kê tại đây. Tại đây, người dùng có thể click vào mũi tên nhỏ bên phải để tuỳ chỉnh các trường hiển thị, bao gồm các trường phiếu ghi hệ thống và trường phiếu ghi custom

 • Xuất dữ liệu: xuất danh sách phiếu ghi với các trường được chọn hiển thị tương ứng về file excel về email được chỉ định (khi chọn Xuất dữ liệu người dùng sẽ có popup hiển thị lên để nhập email nhận file này). Dữ liệu xuất về là file định dạng excel

Tạo phiếu ghi mới thủ công

 • Bước 1: Tại giao diện phiếu ghi, người dùng chọn "Tạo phiếu ghi" để tạo phiếu ghi thủ công

 • Bước 2: Người dùng điền thông tin phiếu ghi. Thông tin phiếu ghi cần điền bao gồm "Tên phiếu ghi", "Ghi chút nôi bộ", các trường thông tin hệ thống (Giao cho, CCS, Liên hệ, Trạng thái, Loại, Ưu tiên) và các trường phiếu ghi "custom" riêng của doanh nghiệp

Thao tác với phiếu ghi

StringeeX hỗ trợ nhanh các thao tác với phiếu ghi, tạo thuận thời trong xử lý và thống kê phiếu ghi với người dùng. Khi người dùng chọn nhiều hơn 1 phiếu ghi, các tính năng hỗ trợ thao tác phiếu ghi sẽ hiện ra

 • Merge phiếu ghi: gộp các phiếu ghi có cùng chung một vấn, các phiếu ghi đã được giải quyết theo một tiêu chí chung trước đó, các phiếu ghi lặp, các vấn đề từ cùng một khách hàng. Các phiếu ghi đích

  • Bước 1: Chọn các phiếu ghi cần gộp chung, chọn phiếu ghi đích. Sau khi chọn xong nhấn chọn Tiếp theo

  • Bước 2:

   • Những phiếu ghi được merge sẽ được đóng lại với ghi chú nội bộ: nội dung của các phiếu ghi được gộp. Các phiếu ghi này sẽ được chuyển từ trạng thái hiện tại sang trạng thái Đóng

   • Phiếu ghi đích sẽ được thêm ghi chú nội bộ: nội dung của phiếu ghi đích (có thể hiểu là phiếu ghi cha). Phiếu ghi này sẽ không chuyển trạng thái hiện tại

 • Xoá: Stringee cho phép thao tác xoá nhanh tối đa một lần tối đa 100 phiếu ghi cùng lúc. Người dùng thao tác bằng cách tích chọn vào phiếu ghi cần thao tác và chọn Xoá

Last updated