9.10.1 Nộp tiền

Khi người dùng nạp tiền tại đây, số tiền nạp sẽ được cộng trực tiếp vào số dư của Portal để người dùng sử dụng.

  • Hình thức nạp tiền: có 2 hình thức thanh toán khi nạp tiền là qua Paypal hoặc Internet banking để người dùng lựa chọn.

  • Chọn số tiền thanh toán: người dùng lựa chọn số tiền muốn nạp và tiến hành các bước tiếp theo để hoàn tất việc thanh toán.

  • Số dư: số dư (tiền) thời điểm hiện tại trên Portal.

Last updated