Báo cáo SMS

Khái niệm

Báo cáo SMS tổng hợp lại toàn bộ số lượng tin nhắn theo dõi các mốc thời gian theo ngày, tuần, tháng nhằm mục đích người dùng có thể theo dõi hiệu suất cũng như trạng thái gửi SMS của hệ thống. Qua đó đánh giá chất lượng, tình trạng hoạt động để điều chỉnh sao cho phù hợp hơn với nhu cầu và nghiệp vụ của doanh nghiệp.

Bộ lọc Báo cáo SMS

Hiện tại bộ lọc báo cáo SMS chỉ bao gồm bộ lọc thời gian. Đối với bộ lọc thời gian người dùng có thể lọc theo các khoảng thời gian theo ngày, theo tuần hoặc theo tháng tùy theo nhu cầu. (Lưu ý: số ngày có thể chọn tối đa trong 1 lần lọc là 31 ngày).

Biểu đồ Báo cáo SMS

Biểu đồ Báo cáo SMS sẽ trả về thông tin theo 2 kiểu thời gian khác nhau: trong 1 ngày và khoảng thời gian lớn hơn 1 ngày.

Biểu đồ Báo cáo SMS theo khoảng thời gian 1 ngày

Khi lọc theo ngày biểu đồ sẽ có 2 thông tin cột dọc và hàng ngang như hình phía dưới.

  • Cột dọc: tổng số SMS đã gửi tại 1 thời điểm.

  • Hàng ngang: các thời điểm trong ngày với bước nhảy thời gian là 30 phút.

Ví dụ: Thời điểm ngày 02/04/2023 21h00 có tổng số SMS là 16.

Biểu đồ Báo cáo SMS theo khoảng thời gian lớn hơn 1 ngày

Khi lọc theo ngày biểu đồ sẽ có 2 thông tin cột dọc và hàng ngang như hình phía dưới.

  • Cột dọc: tổng số SMS đã gửi tại 1 thời điểm.

  • Hàng ngang: các mốc thời gian bước nhảy thời gian là 1 ngày.

Ví dụ: ngày 29/03/2023 có tổng số cuộc chat là 400.

Last updated