Số bị chặn

Số bị chặn là các số được được vào danh sách blacklist của hệ thống và sẽ bị chặn gọi ra hoặc chặn gọi vào (IVR hoặc Hàng đợi).

Để thêm số vào danh sách chặn người dùng nhấn chọn nút “Thêm số chặn” trên giao diện:

Có 2 kiểu thêm số vào danh sách chặn:

  • Nhập tay số điện thoại: người dùng nhập số điện thoại muốn chặn theo mẫu trên hệ thống.

  • Tải lên file danh sách chặn: người dùng tải file mẫu của hệ thống về có định dạng Excel sau đó nhập danh sách các số cần chặn và upload lên hệ thống.

Khi thêm số vào danh sách chặn người dùng sẽ có các lựa chọn để chặn số phù hợp với phục đích cũng như yêu cầu mong muốn:

  • Chặn vào cây IVR: thuê bao bị chặn sẽ không không thể gọi vào hệ thống và không được đưa vào IVR.

  • Chặn vào hàng đợi: thuê bao bị chặn vẫn có thể gọi vào và được đưa vào IVR nhưng sẽ bị ngắt ngay sau khi hết thời gian ở IVR.

  • Chặn gọi ra: tất cả user trên Portal sẽ không thể sử dụng số bất cứ số hotline nào để gọi ra cho thuê bao đã bị chặn.

Last updated