Kênh Facebook

Kênh Facebook giúp người dùng có thể tương tác với Khách hàng nhắn tin, bình luận trên Fanpage Facebook trực tiếp trên hệ thống của Stringee.

Cấu hình fanpage Facebook trên hệ thống Stringee

Để có thể thêm fanpage Facebook vào Portal Stringee người dùng click nút thêm trang trên giao diện và thao tác lần lượt các bước tiếp theo sau đó.

Để hoàn tất việc tích hợp người dùng sẽ cấu hình fanpage trên hệ thống Stringee. Sau khi click vào nút cài đặt fanpage trên giao diện hệ thống:

 • Ngừng hoạt động/Hoạt động: bật tắt fanpage Facebook.

 • Ưu tiên Agent online: ticket sẽ được ưu tiên giao cho Agent đang online thuộc hàng đợi được gán. Nếu không có Agent online ticket sẽ được giao ngẫu nhiên cho các Agent.

 • Gửi thông báo qua Email: hệ thống sẽ gửi thông báo qua email khi ticket được giao cho Agent.

 • Gán hàng đợi: đây là hàng đợi được nhận chat của Khách hàng đổ về hệ thống cũng như được chia ticket được tạo đối với các hoạt động của fanpage.

 • Tạo phiếu ghi khi chủ page gửi tin nhắn, bình luận: khi chủ fanpage (hay chính là Admin của fanpage) bình luận hay nhắn tin cho chính fanpage đang quản lý cũng sẽ tạo phiếu ghi trên hệ thống.

 • Chuyển đổi bài viết và bình luận thành phiếu ghi: đối với mục này người dùng có 3 lựa chọn.

 • Chuyển đổi bài viết và bình luận thành phiếu ghi: đối với mục này người dùng có 3 lựa chọn.

  • Không làm gì cả: hệ thống sẽ không tạo ticket cho bất cứ bài đăng hay bình luận nào.

  • Chỉ chuyển đổi bài viết có liên quan: người dùng có 2 lựa chọn.

  • Chuyển đổi mọi thứ: tất cả bài đăng hoặc bình luận của Khách hàng đều được tạo phiếu ghi trên hệ thống.

- Chuyển đổi tất cả bài đăng được thêm bởi Khách hàng truy cập vào phiếu ghi: tất cả những bài đăng do Khách hàng thực hiện trên fanpage đều được hệ thống tạo phiếu ghi.

- Các bài được trang thêm vào, chuyển bình luận của khách thành phiếu ghi, khi chúng chứa các từ khóa: tại những bài viết được chủ fanpage tạo nếu trong bình luận của Khách hàng có chưa từ khóa được tạo thì hệ thống sẽ tạo phiếu ghi cho các bình luận đó. Nếu không nhập từ khóa, tất cả các bình luận đều được chuyển thành phiếu ghi.

 • Chuyển đổi tin nhắn thành phiếu ghi: tất cả các tin nhắn Khách hàng nhắn vào fanpage sẽ được tạo ticket trên hệ thống.

Cấp quyền cho Stringee trên page Facebook

Sau khi thêm fanpage vào hệ thống Stringee người dùng cần kiểm tra đã cấp đủ quyền truy cập fanpage cho Stringee hay chưa tại các mục bên dưới.

 • Truy cập “Cài đặt” Fanpage:

 • Truy cập “Thiết lập trang” => "Nhắn tin nâng cao":

 • Kiểm tra đã cấp đủ quyền và chọn đúng thông tin hay chưa:

Lưu ý

Nếu sau khi cài đặt mà tin nhắn chưa đổ về tổng đài StringeeX, hãy kiểm tra tại đây xem "Default routing app" là StringeeX chưa, nếu chưa chọn "Edit" và chọn "StringeeX-VN" như hình minh họa:

Last updated