5. Cách thay đổi nhạc chờ IVR/Hàng đợi

Với nhu cầu thay đổi thực tế, việc thay đổi nhạc chờ để phù hợp với nghiệp vụ tuỳ từng thời điểm là cần thiết

Thay đổi nhạc chờ của các Node trong IVR

Trong trường hợp doanh nghiệp cần thay đổi nhạc chờ tại các node của cây IVR được gán vào hotline, người dùng thao tác theo các bước sau:

  • Bước 1: Upload file nhạc vào phần "File lời chào", chọn vào tạo file và upload file nhạc lên (Lưu ý: File nhạc tải lên càn đặt định dạng .mp3 hoặc .wav):

  • Bước 2: Chọn vào Cây IVR tương ứng:

  • Bước 3: Sửa tại note IVR có nội dung phát. Sau khi click vào cây IVR, danh sách node xuất hiện, người dùng xác định node cần thay đổi, chọn vào sửa và chọn file nhạc cần thay đổi, các node phát nhạc có "Chế độ phát node" là "play":

  • Bước 4: Thay đổi file nhạc. Người dùng thay đổi bằng cách chọn file nhạc mới tại mục "Nội dung nút phát":

Thay đổi nhạc chờ tại hàng đợi

Trong trường hợp doanh nghiệp cần thay đổi nhạc chờ tại hàng đợi, người dùng thao tác theo các bước sau:

  • Bước 1: Upload file nhạc vào phần "File lời chào", chọn vào tạo file và upload file nhạc lên (Lưu ý: File nhạc tải lên càn đặt định dạng .mp3 hoặc .wav):

  • Bước 2: TÌm đến danh sách hàng đợi cần cập nhật nhạc chờ:

  • Bước 3: Tại danh sách hàng đợi, chọn nút "Sửa", tìm tới mục "Nhạc chờ (voice)" và chọn nhạc chờ mới. Sau khi thao tác xong, bấm "Cập nhật hàng đợi" để lưu thay đổi:

Last updated