Danh sách kịch bản

Giao diện Danh sách kịch bản

(1) Bộ lọc thông tin

 • Tên chiến dịch: tìm kịch bản theo tên chiến dịch đang dùng

 • Tên kịch bản: tìm kiếm theo tên kịch bản

(2) Kết quả bộ lọc

 • Tên kịch bản: tên kịch bản đặt khi tạo chiến dịch

 • Hành động:

  • Sao chép: tạo ra kịch bản mới giống hệt với kịch bản tương ứng

  • Sửa: chỉnh sửa bộ câu hỏi khảo sát, tên kịch bản

  • Xoá: xoá kịch bản

Tạo kịch bản mới

 • Bước 1: Ở màn hình Danh sách kịch bản, admin bấm nút “Thêm kịch bản” để tạo kịch bản khảo sát mới:

 • Bước 2: Tại màn hình tạo kịch bản, admin nhập tên kịch bản và bấm nút “Tạo mới”. Sau đó, admin tiếp tục nhập các câu hỏi và đáp án mong muốn rồi bấm Lưu

Lưu ý: quay lại màn hình danh sách kịch bản, admin có thể sao chép, sửa, xóa các kịch bản đã tạo

Last updated