7. Cài đặt thông báo cuộc gọi trên ứng dụng điện thoại

Lưu ý

Hình ảnh minh hoạ trong hướng dẫn được dùng từ:

  • Thiết bị: Iphone XR

  • Phiên bản IOS: 16.0.0

Do phiên bản IOS có thể khác nhau nên giao diện trong phần hướng dẫn có thể khác với giao diện của quý khách hàng

Các bước cài đặt

  • Bước 1: Tại phần cài đặt, người dùng vào Cài đặt => StringeeX để cài dặt quản lý thông báo cho app StringeeX

  • Bước 2: Bật cho phép thông báo. Sau khi cho phép thông báo, tích chọn cho phép thông báo trên Màn hình khoá, Trung tâm thông báo, Biểu ngữ. Lưu ý tại phần “Kiểu băng rôn” để lựa chọn “Ổn định”:

Last updated