Kênh Zalo

Kênh Zalo giúp người dùng có thể tương tác với Khách hàng nhắn tin vào Zalo OA của doanh nghiệp trực tiếp trên hệ thống của Stringee.

Để thêm page Zalo OA người dùng thao tác chọn nút thêm trang trên giao diện. Ngay sau đó người dùng sẽ được đến giao diện tích hợp Zalo OA.

Tại giao diện này, người dùng sẽ lựa chọn page Zalo OA muốn tích hợp vào hệ thống, Tích vào ô “Đồng ý cho phép Stringee quản lý Official Account” và cuối cùng là ấn “Cho Phép”.

  • Lưu ý: Để có thể thực hiện tích hợp page Zalo OA vào hệ thống người dùng thao tác thêm trang phải có phân quyền Admin trên page Zalo OA. Đồng thời khi là Admin của Zalo OA người dùng mới có thể cấp tối đa các quyền như Hình 3 cho hệ thống của Stringee.

Để hoàn tất việc tích hợp người dùng sẽ cấu hình Page trên hệ thống Stringee. Sau khi click vào nút cài đặt fanpage trên giao diện hệ thống:

  • Ngừng hoạt động/Hoạt động: bật/tắt Page Zalo OA hoạt động trên hệ thống.

  • Ưu tiên Agent online: ticket sẽ được ưu tiên giao cho Agent đang online thuộc hàng đợi được gán. Nếu không có Agent online ticket sẽ được giao ngẫu nhiên cho các Agent.

  • Gửi thông báo qua email: hệ thống sẽ gửi thông báo qua email khi ticket được giao cho Agent.

  • Tạo đoạn hội thoại khi chủ page gửi tin nhắn, bình luận: khi chủ page (hay chính là Admin của page) nhắn tin cho chính Page đang quản lý, Khách hàng sẽ tạo đoạn hội thoại trên hệ thống.

  • Tạo phiếu ghi khi chủ page gửi tin nhắn, bình luận: khi chủ page (hay chính là Admin của page) bình luận hay nhắn tin cho chính Page đang quản lý sẽ tạo phiếu ghi trên hệ thống.

  • Gán vào một hàng đợi: các Agent trong hàng đợi sẽ được nhận chat của Khách hàng đổ về hệ thống cũng như được chia ticket được tạo trên hệ thống.

Last updated