4. Thực hiện cuộc gọi

Giao diện softphone

  • Ô nhập số điện thoại: người dùng nhập số điện thoại cần thực hiện call.

  • Chọn số hotline: người dùng lựa chọn số hotline phù hợp để gọi ra cho Khách hàng.

  • Loại cuộc gọi:

- Chọn loại cuộc gọi: hệ thống sẽ có bảng thông báo hỏi bạn muốn chọn loại cuộc gọi nào.

- Gọi video qua internet: gọi video nội bộ giữa các user trên hệ thống.

- Gọi thoại qua internet: gọi thoại nội bộ giữa các user trên hệ thống.

- Gọi ra: hệ thống thực hiện gọi ra cho số điện thoại đã nhập phía trên thông qua internet. Khi có kết nối (đổ chuông) đến phía Khách sẽ chính là cuộc gọi GSM bình thường.

Lưu ý: Để duy trì được chất lượng cuộc gọi ổn định và rõ ràng, người dùng cần đảm bảo đường truyền internet đang sử dụng phải thật sự tốt và ổn định.

Giao diện “cuộc gọi đang được thực hiện”

Sau khi nhập số, chọn các mục tại softphone và thực hiện gọi ra, người dùng sẽ được đưa đến giao diện:

Tại đây người dùng có thể thao tác các tùy chọn sau:

  • Mic: bật/tắt mic trong cuộc gọi.

  • Bàn phím: cho phép người dùng ấn phím khi thực hiện cuộc gọi.

  • Loa: bật/tắt loa ngoài khi thực hiện cuộc gọi.

  • Chuyển cuộc gọi: người dùng có thể chuyển cuộc gọi trong quá trình thực hiện hoặc nhận cuộc gọi.

Khi thực hiện chuyển cuộc gọi, người dùng có thể chọn các lựa chọn sau:

- Agent: chuyển cuộc gọi đến 1 user trên hệ thống.

- Hàng đợi: chuyển cuộc gọi đến 1 hàng đợi đã được tạo trên hệ thống.

- Số điện thoại: người dùng sẽ nhập số điện thoại cần chuyển cuộc gọi hoặc chọn trực tiếp số từ danh bạ trên thiết bị điện thoại.

  • Thêm người vào cuộc gọi: người dùng có thể thêm user khác trên hệ thống vào cuộc gọi.

Last updated