Kênh Live chat

Người dùng cấu hình cũng như tích hợp Button live-chat vào website đã có sẵn để Khách hàng có thể nhắn tin trực tiếp với các user được phân công trực chat trên hệ thống tổng đài Stringee.

Mã nhúng chat cho Website

Người dùng sẽ thao tác sao chép tập lệnh và chèn vào mã nguồn HTML của các trang trên Website mà người dùng có nhu cầu cần hiển thị Live-chat.

Cấu hình thông tin giao diện cửa sổ live-chat

 • Tự động tạo phiếu ghi: tất cả các cuộc chat Khách hàng chat vào tổng đài để sẽ được tạo phiếu ghi tự động.

 • Đóng phiếu ghi khi kết thúc chat: phiếu ghi được tạo của cuộc chat cũng sẽ chuyển về trạng thái đóng nếu cuộc chat được chuyển về trạng thái đã kết thúc.

 • Kích hoạt Zalo khi trò chuyện: các cuộc chat KH nhắn vào từ Zalo OA sẽ đổ về hệ thống Stringee.

 • Kích hoạt Facebook khi trò chuyện: các cuộc chat KH nhắn vào từ Facebook sẽ đổ về hệ thống Stringee.

 • Kích hoạt trường điện thoại: khách hàng chat vào hệ thống bắt buộc phải nhập số điện thoại trên cửa sổ live-chat.

 • Cho phép trường email: khách hàng chat vào hệ thống bắt buộc phải nhập email trên cửa sổ live-chat.

 • Hiển thị tuyến trò chuyện: tuyến trò chuyên chính là các hàng đợi trên hệ thống.

- Nếu bật: khách hàng có thể chọn tuyến trò chuyện mong muốn khi nhắn vào hệ thống.

- Nếu tắt: người dùng sẽ chọn mặc định 1 tuyến trò chuyển để đổ cuộc chat của khách hàng về đó.

 • Ghi đè dữ liệu: hệ thống sẽ kiểm tra nếu cùng một khách hàng nhắn tin vào sẽ ghi đè dữ liệu nếu khách hàng nhập khác thông tin đã nhập trước đó trên hệ thống.

 • URL được mở khi trả lời: khi User tiếp nhận cuộc chat thì hệ thống sẽ tự động mở URL đã được gán.

 • Chọn giờ hoạt động kinh doanh: hệ thống chỉ nhận tin nhắn trong thời gian này. Nếu ngoài thời gian này cuộc chat sẽ không đổ về hệ thống.

Cấu hình chi tiết cho cuộc chat trên hệ thống

 • Thời gian chuyển tiếp Agent: người dùng có nhu cầu sử dụng mục nào thì sẽ tích vào ô của lựa chọn của mục đó.

Khi 1 User đã tiếp nhận chat và nếu thỏa mãn điều kiện cũng như thời gian được quy định thì cuộc chat sẽ được chuyển tiếp đến User khác trong hàng đợi nhận chat. Trong trường hợp tất cả các User khác không sẵn sàng nhận chat thì cuộc chat có thể tiếp tục đổ về User nhận chat trước đó.

 • Thời gian chuyển trạng thái: cuộc chat sẽ được chuyển sang trạng thái “Không hoạt động” hoặc “Đã kết thúc” nếu thỏa mãn các điều kiện cũng như thời gian quy định.

Trạng thái chat “Không hoạt động”: có thể hiểu đoạn chat đang ở trạng thái chờ. Nếu Khách hàng tiếp tục nhắn vào khi cuộc chat đang ở trạng thái này thì cuộc chat sẽ được tiếp tục bởi User đang chat trước đó và chuyển sang trạng thái “Đang trả lời”.

Cấu hình giao diện cửa sổ chat

 • Chọn ngôn ngữ hiển thị: ngôn ngữ sẽ được hiển thị trên cửa sổ chat.

 • Chọn màu nền hiển thị: màu sắc sẽ được hiển thị trên cửa sổ chat.

 • Vị trí:

- Khoảng cách bên (đơn vị px): so với 2 viền trái hoặc phải của Website tùy theo vị trí đã đặt ở mục trên.

- Khoảng cách phía dưới (đơn vị px): so với viền dưới của Website.

 • Tin nhắn đang chờ: tin nhắn được hiển thị tự động khi Khách hàng nhắn tin vào.

 • Hình ảnh logo: hình ảnh logo được hiển thị trên cửa sổ live-chat.

Mẫu chat

Được sử dụng để tạo mẫu chat nhanh danh cho các User. Mẫu chat có thể được áp dụng cho tất cả các kênh chat (livechat, Facebook, Zalo).

Tạo mẫu chat

Người dùng sẽ nhấn chọn nút tạo mẫu chat trên giao diện.

Sau đó người dùng sẽ tiến hành tạo mẫu chat với các danh mục trên hệ thống:

 • Tiêu đề mẫu chat: chính là tên của mẫu chat.

 • Áp dụng cho: sẽ có 2 lựa chọn cho người dùng là tất cả Agent (tất cả user trên hệ thống đều có thể sử dụng) và chỉ mình tôi (chỉ người tạo mẫu chat mới được sử dụng).

 • Nội dung: đây là nội sẽ được hiển thị sau khi user thao tác để sử dụng mẫu chat.

Cách sử dụng mẫu chat trong hội thoại chat

Tại ô nhập nội dung trong hội thoại chat người dùng nhập cú pháp “/” + “tiêu đề mẫu chat (hoặc một phần text của tiêu đề mẫu chat)” để chọn được mẫu chat phù hợp.

Ví dụ:

Last updated