2. Hướng dẫn lấy mã cuộc gọi (call id)

Trong các trường hợp cần hỗ trợ thông tin từ phía Stringee, với các lỗi liên quan tới cuộc gọi, người dùng cần cung cấp thông tin mã cuộc gọi (call id) cho nhân sự hỗ trợ. Dưới đây là 2 cách láy call id:

Lấy call id từ giao diện báo cáo cuộc gọi

Khách hàng vào Báo cáo => Cuộc gọi => Lịch sử cuộc gọi, lấy thông tin tại cột "Mã cuộc gọi". Chi tiết tham khảo ảnh hướng dẫn:

Lấy call id từ giao diện chi tiết phiếu ghi

Tại giao diện phiếu ghi, người dùng chọn vào tên phiếu ghi cần xem lại mã cuộc gọi, khi giao diện chi tiết phiếu ghi hiện ra sẽ thấy call id tại phần ghi chút (ticket note):

Last updated