9.3.2 Trường thông tin doanh nghiệp

Tùy thuộc vào từng nghiệp vụ và nhu cầu quản lý của họ, quản trị viên có thể tùy chỉnh các trường của liên hệ hoặc doanh nghiệp trên hệ thống quản lý dữ liệu của mình

Để truy cập trường thông tin liên hệ, người dùng truy cập theo cách sau (tương ứng với ảnh phía dưới) sau.

Giao diện Các trường của doanh nghiệp

Tương tự như liên hệ, admin có thể thêm, sửa xoá các trường thông tin của doanh nghiệp tương ứng với các loại trường thông tin, thao tác giống với trường thông tin và thao tác của cấu hình Các trường của liên hệ.

Lưu ý: StringeeX hỗ trợ việc sắp xếp thứ tự trường thông tin (từ trên xuống). Admin có thể thay đổi thứ tự xuất hiện trường tạo thêm trên chi tiết phiếu ghi/ liên hệ/ doanh nghiệp. Để thực hiện, admin click biểu tượng di chuyển ở mỗi trường tạo thêm, sau đó kéo thả lên/ xuống đến vị trí mong muốn.

Mã hóa thông tin trường doanh nghiệp

Mã hóa thông tin chỉ được áp dụng với các trường sau:

 • Các trường hệ thống: Tên doanh nghiệp, Miêu tả, Địa chỉ.

 • Các trường tạo thêm: Chữ, Chữ nhiều hàng, Số nguyên, số thập phân, Biểu thức chính quy, Ngày tháng.

Để mã hóa 1 trường của ticket người dùng click chọn checkbox "Mã hóa trường thông tin này" như hình 3.

Kiểu mã hóa

Hệ thống có tất cả 4 kiểu mã hóa.

 • Mã hóa tất cả ký tự.

  Ví dụ: 12345678 => xxxxxxxx.

 • Mã hóa X ký tự đầu.

  Ví dụ: X ký tự mã hóa = 4 ta có 12345678 → xxxx5678.

 • Mã hóa X ký tự cuối.

  Ví dụ: X ký tự mã hóa = 4 ta có 12345678 → 1234xxxx.

 • Mã hóa X ký tự sau Y ký tự đầu.

  Ví dụ: X ký tự mã hóa = 4 và Y ký tự đầu = 2 ta có 12345678 → 12xxxx78.

Lưu ý: Khi người dùng chọn vào 1 kiểu mã hóa cụ thể và điền thông tin sẽ có ví dụ minh họa ngay phía dưới.

Vai trò áp dụng

 • Áp dụng với tất cả vai trò: tất cả các vai trò (bao gồm cả Admin - quyền cao nhất) trên hệ thống sẽ đều bị mã hóa thông tin.

 • Áp dụng với vai trò tùy chọn: chỉ áp dụng với vai trò mà người dùng lựa chọn.

Vị trí mã hóa

 • Thông báo: dữ liệu trường mã hóa tại nút chuông thông báo/ popup/ cảnh báo.

  Lưu ý: Vị trí mã hóa "Thông báo" chỉ áp dụng cho các trường "Tên doanh nghiệp" như hình 9.

 • Softphone: dữ liệu trường mã hóa tại màn Cuộc gọi gần đây/ Giao diện nhập số/ Trình gọi ra & gọi vào.

  Lưu ý: Vị trí mã hóa "Softphone" chỉ áp dụng cho các trường "Tên doanh nghiệp" như hình 10.

 • Danh sách: dữ liệu trường mã hóa tại màn danh sách liên hệ/ doanh nghiệp/ phiếu ghi/ bộ lọc nâng cao/ báo cáo/ chiến dịch.

 • Chi tiết: dữ liệu trường mã hóa tại màn chi tiết liên hệ/ doanh nghiệp/ phiếu ghi/ báo cáo khảo sát/ thực hiện chiến dịch.

Bảng thông tin vị trí mã hóa chi tiết

Tường hệ thống

Trường tạo thêm

Last updated