14. Cách thay đổi ngôn ngữ tổng đài

Bước 1: Truy cập hồ sơ tài khoản.

Bước 2: Đổi ngôn ngữ.

Lựa chọn mục ngôn ngữ và thay đổi. Hiện tại Stringee chỉ hỗ trợ 2 ngôn ngữ là: Tiếng anh và Tiếng việt.

Last updated