Báo cáo cuộc gọi

Thông qua việc so sánh và đánh giá tính hiệu quả của các chiến dịch khác nhau, doanh nghiệp có thể tìm ra những điểm mạnh và yếu của chiến dịch, từ đó cải thiện nội dung và tối ưu hóa các cài đặt

Giao diện báo cáo cuộc gọi

(1) Bộ lọc thông tin

 • Tên chiến dịch: lọc theo tên chiến dịch cần thống kê số liệu

 • Agent: tổng đài viên cần thống kế số liệu

 • Thời gian: khoảng thời gian cần thống kê số liệu (khoảng thời gian này có thể nhỏ hơn khoảng thời gian từ khi chiến dịch khởi chạy tới khi kết thúc)\

 • Xuất dữ liệu: xuất file báo cáo định dạng excel về máy tính

(2) Kết quả thống kê

 • Chiến dịch: tên của chiến dịch đang lọc kết quả

 • Tổng khách hàng: số lượng khách hàng trong chiến dịch

 • Tổng cuộc gọi: tổng số lượng cuộc gọi đã thực hiện trong chiến dịch

 • Cuộc gọi kết nối thành công: số lượng cuộc gọi kết nối thành công (khách hàng nghe máy)

 • Cuộc gọi thất bại: số lượng cuộc gọi không kết nối thành công (khách hàng không nghe máy, thực hiện cuộc gọi lỗi)

 • Tổng thời lượng cuộc gọi (s): tổng thời lượng của các cuộc gọi thành công, thời lượng mỗi cuộc gọi tính từ khi khách hàng nghe máy tới khi cuộc gọi kết thúc

 • Thời lượng cuộc gọi trung bình (s): thời lượng trung bình của các cuộc gọi, bằng tổng thời lượng của các cuộc gọi thành công chia tổng cuộc gọi thành công

 • Tỉ lệ thời gian chờ và thời gian đàm thoại (%): tỷ lệ phần trăm giữa tổng thời gian chờ và tổng thời gian đàm thoại (thời lượng cuộc gọi) của các cuộc gọi thành công

Last updated