4. Thực hiện cuộc gọi ra

Thực hiện cuộc gọi ra tại Softphone

Người dùng ấn chọn biểu tượng "cuộc gọi" trên giao diện để mở softphone.

  • Bước 1: Nhập số điện thoại cần gọi.

Người dùng có thể nhập số điện thoại/ số nội bộ của nhân viên bằng bàn phím số của softphone hoặc bàn phím vật lý đang sử dụng.

  • Bước 2: Chọn số hotline để thực hiện gọi ra.

Các dạng số hotline bao gồm: Số hotline nhà mạng viễn thông, Adaptivenumber (nếu người dùng tạo).

- Số hotline nhà mạng viễn thông: là các số của các nhà mạng di động Viettel, Vina, Mobi, Gtel, iTel,...

- Adaptivenumber (Số tự nhận diện gọi nội mạng): hệ thống tự chọn số hotline cùng mạng di động với số điện thoại được gọi ra.

  • Bước 3: Chọn chế độ thực hiện cuộc gọi.

- Call out (Gọi ra): cuộc gọi di động viễn thông giữa nhà mạng với nhà mạng hay còn gọi là cuộc gọi GSM.

- Free voice call: gọi thoại nội bộ giữa các người dùng trên hệ thống Stringee. Đối với trường hợp này người dùng sẽ nhập số máy nhánh (ví dụ: 103) của người dùng cần gọi.

- Free video call: gọi video nội bộ giữa các người dùng trên hệ thống Stringee. Đối với trường hợp này người dùng sẽ nhập số máy nhánh của người dùng cần gọi.

LƯU Ý: Nếu lựa chọn loại cuộc gọi là Free voice call Free video call thì sẽ KHÔNG THỂ thực hiện CUỘC GỌI DI ĐỘNG đến số điện thoại của Khách hàng.

Free voice call Free video call còn áp dụng cho cuộc gọi đến mobile app hoặc các phần mềm tích hợp SDK nên có thể là số điện thoại hoặc user id.

  • Bước 4: Nhấn để thực hiện cuộc gọi.

Sau khi nhập số điện thoại và chọn chế độ gọi, người dùng ấn chọn nút "gọi điện" để có thể thực hiện cuộc gọi.

Thực hiện cuộc gọi tại phiếu ghi

Xem tại đây (mục "Gọi ra cho khách hàng từ phiếu ghi")

Thực hiện cuộc gọi tại liên hệ

  • Bước 1: Chọn liên hệ cần gọi

  • Bước 2: Gọi điện

Người dùng có thể nhấn gọi trực tiếp từ màn hình liên hệ phía trên (hình 6) hoặc thao tác từ hi tiết liên hệ như sau:

Tại mục "Phone", nhấn biểu tượng gọi để thực hiện gọi. Đây sẽ được tính là cuộc gọi theo chế độ call out (gọi ra).

Last updated