3. Thay đổi thông tin tài khoản cá nhân

Người dùng truy cập mục "Hồ sơ" trên giao diện để thực hiện thay đổi thông tin tài khoản.

Thay đổi ảnh đại diện

Người dùng ấn chọn nút "upload" như hình 2 sau đó sẽ tiến hành chọn ảnh trên thiết bị.

Thay đổi thông tin cá nhân

Người dùng chọn biểu tượng chỉnh sửa (như màn hình hướng dẫn) để thay đổi thông tin cá nhân hiện tại.

Thay đổi mật khẩu

Để đảm bảo tính bảo mật tài khoản, người dùng có thể thực hiện thay đổi mật khẩu

Mật khẩu phải chứa ít nhất 8 kí tự không chưa khoảng trắng, nên gồm cả kí tự viết hoa, viết thường và kí tự đặt biệt.

Trường hợp quên mật khẩu hiện tại, người dùng có thể thay đổi bằng cách "Quên mật khẩu"

Thay đổi ngôn ngữ giao diện tổng đài

Hiện tại Stringee đang hỗ trợ hai ngôn ngữ là: Tiếng Việt và Tiếng Anh.

Lưu ý: việc thay đổi ngôn ngữ chỉ áp dụng với tài khoản thực hiện thay đổi chứ không áp dụng cho tất cả các tài khoản khác trong portal.

Cài đặt cuộc gọi

  • Luôn mở tab ticket: hình thức mở tab phiếu ghi khi nhận và thực hiện cuộc gọi.

- Bật: hiển thị ticket cuộc gọi đang thực hiện đồng bộ trên các tab đang bật

- Tắt: chỉ hiển thị ticket cuộc gọi đang thực hiện trên tab đang thao tác

  • Tài khoản SIP: người dùng lựa chọn tài khoản SIP muốn gán

Cài đặt chuông

Người dùng sẽ cài đặt chuông của cuộc gọi và cuộc chat tại đây.

Last updated