6. Cài đặt

Giao diện Cài đặt

Tại giao diện này:

  • Tên miền: tên miền (domain) dùng để đăng nhập và quản lý thông tin doanh nghiệp

  • Số máy lẻ: số máy lẻ (số máy nhánh) của người dùng đã được cài đặt trên portal trước đó

  • Email: email của người dùng (email đăng nhập)

  • Phiên bản ứng dụng: phiên bản ứng dụng phần mềm đang sử dụng

  • Đổi mật khẩu: thay đổi mật khẩu đăng nhập của tài khoản

  • Đăng xuất: đăng xuất tài khoản đang sử dụng khỏi phần mầm

Thay đổi thông tin các nhân

Để thay đổi thông tin cá nhân, người dùng mobile thao tác theo các bước sau:

  • Bước 1: Người dùng chọn vào biểu tượng Cài đặt tại phần góc phải dưới của giao diện

  • Bước 2: Người dùng nhật thông tin cập nhật mới và nhấn Cập nhật để hoàn tất thay đổi thông tin cá nhân

  • Bước 3: Tại mục Đổi mật khẩu, người dùng nhập thông tin và nhấn nút “Đổi mật khẩu” để cập nhật. Lưu ý khi đổi mật khẩu đăng nhập portal, các thiết bị đã từng đăng nhập sẽ tự động đăng xuất, cần đăng nhập lại với mật khẩu mới để sử dụng

Last updated