Quản lý danh sách nhân viên

Giao diện Danh sách tài khoản

(1) Bộ lọc thông tin

 • Lọc theo vai trò: lọc nhanh kết quả theo vai trò (admin - supervisor - agent)

 • Tên, số điện thoại, email: lọc nhanh theo một trong các thông tin tên, số điện thoại, email của nhân sự

 • Thêm người dùng vào portal: thêm nhân sự mới vào portal. Chi tiết tham khảo cách thêm agent vào portal

 • Xuất dữ liệu: xuất file chi tiết nhân sự trên portal về máy tính với định dạng excel

(2) Chi tiết thông tin nhân sự

 • Đang hoạt động:

  • Họ tên: tên nhân sự trong portal

  • Nhóm: tên các nhóm mà nhân sự đã được thêm vào

  • Email: email của nhân sự tương ứng

  • Số điện thoại: số điện thoại của agent. Giá trị này cần để định dạng 84xxxxxxxx

  • Máy lẻ: số máy lẻ (máy nhánh, số nội bộ) của nhân sự tương ứng

  • Vai trò: vai trò của agent trên hệ thống

  • Thời gian tham gia: thời điểm nhân sự tương ứng được thêm vào

  • Hành động:

   • Cập nhật: cập nhật thông tin agent, chi tiết xem tại phần dưới

   • Xoá: xoá người dùng khỏi portal

 • Đang chờ xác nhận:

  • Họ tên: tên nhân sự được mời vào portal nhưng chưa đồng ý/chưa xác nhận

  • Email: email của nhân sự tương ứng

  • Vai trò: vai trò của nhân sự tương ứng

  • Lần cuối gửi lời mời: lần cuối hệ thống/admin gửi lời mời tham gia portal qua email của nhân sự

  • Hành động:

   • Gửi lại: gửi lại lời mời mới tới email của nhân sự, lời mời trước đó sẽ vô hiệu ho

   • Cập nhật: cập nhật lời mời (email không đổi, các thông tin còn lại như tên, vai trò, nhóm có thể thay đổi)

   • Xoá: xoá lời mời đã gửi, lời mời trước đó sẽ bị vô hiệu hoá

Thêm người dùng vào portal

Tại giao diện Nhân sự ban đầu, người dùng click vào “Thêm người dùng vào portal” để thêm nhân sự vào nhóm. Giao diện thêm nhân sự mới sẽ hiện ra:

 • Xác nhận email: Thêm nhân sự mới xác nhận lời mời trong email của nhân sự sau khi Admin điền thông tin và click vào ô “Gửi lời mời”, agent kiểm tra và làm theo hướng dẫn trong email tương ứng để xác nhận tham gia portal. Sau khi xác nhận agent có thể bắt đầu đăng nhập sử dụng portal

  • Tên: tên hiển thị của nhân sự trên hệ thống sau khi thêm vào

  • Email: email nhận lời mời (email của nhân sự dùng để đăng nhập hệ thống)

  • Vai trò trong portal: vai trò của nhân sự sau khi chấp nhận lời mời (Admin – supervisor - agent)

  • Thêm vào nhóm và chọn vị trí trong nhóm: thêm vào nhóm và vai trò trong nhóm tương ứng

  • Thêm vào dịch vụ và vai trò trong dịch vụ: thêm vào dịch vụ và vai trò trong dịch vụ tương ứng

 • Không cần xác nhận email: thêm nhân sự mới không cần nhân sự xác nhận lời mời qua email. Thao tác xong Admin click vào ô “Thêm tài khoản vào portal” để tạo nhân sự mới

  • Email: email của nhân sự dùng để đăng nhập hệ thống

  • Mật khẩu mới: mật khẩu để đăng nhập vào hệ thống

  • Tên: tên hiển thị của nhân sự trên hệ thống sau khi thêm vào

  • Số điện thoại: số điện thoại của nhân sự. Lưu ý, số điện thoại cần để định dạng 84xxxxxxx

  • Vai trò trong portal: vai trò của nhân sự sau khi chấp nhận lời mời (Admin – supervisor - agent)

  • Thêm vào nhóm và chọn vị trí trong nhóm: thêm vào nhóm và vai trò trong nhóm tương ứng

  • Thêm vào dịch vụ và vai trò trong dịch vụ: thêm vào dịch vụ và vai trò trong dịch vụ tương ứng

Last updated