7. Cài đặt thông báo cuộc gọi trên ứng dụng điện thoại

Lưu ý

Hình ảnh minh hoạ trong hướng dẫn được dùng từ:

  • Thiết bị: Realme Q3 pro 5G

  • Phiên bản Android: 11.0.0

Do đặc trưng các hãng sản xuất điện thoại khác nhau nên giao diện giữa các thiết bị có thể khác so với minh hoạ, mục đích cuối cùng của hướng dẫn là cho phép ứng dùng StringeeX có quyền chạy trên nền, thông báo khi tắt máy và quyền tự khởi chạy

Các bước cài đặt

  • Bước 1: Người dùng vào Cài đặt => Quản lý ứng dụng => StringeeX (Tuỳ với mỗi dòng thiết bị, đường dẫn này có thể sẽ khác nhau)

  • Bước 2: Chọn “Mức sử dụng pin” => Chọn các option tương tự như trong hình (Cho phép ứng dụng chạy trên nền, dưới nền, cho phép tự khởi chạy). Tuỳ với mỗi dòng thiết bị, đường dẫn này có thể sẽ khác nhau, các lựa chọn có thể sẽ khác nhau:

  • Bước 3: Bật cho phép thông báo. StringeeX cần được cho phép thông báo trên màn hình, khi khoá màn hình, thông báo biểu ngữ. Các tính năng cần bật lên tương tự như trong hình. Tuỳ với mỗi dòng thiết bị, các lựa chọn có thể sẽ khác nhau:

Last updated