Báo cáo khách hàng

Với sự hỗ trợ của báo cáo khách hàng, doanh nghiệp có thể giám sát và quản lý tốt hơn các hoạt động liên quan đến chăm sóc khách hàng, từ đó tăng cường sự hài lòng của khách hàng

Giao diện Báo cáo khách hàng

(1) Bộ lọc thông tin

 • Tên chiến dịch: lọc theo tên chiến dịch cần thống kê

 • Agent: tên tổng đài viên (agent) cần thống kê

 • Xuất dữ liệu: xuất file dữ liệu định dạng excel về máy tính theo thông tin lọc

(2) Kết quả thống kê

 • Chiến dịch: tên chiến dịch đã lọc

 • Tổng khách hàng: tổng số khách hàng trong chiến dịch

 • Khách hàng mới: khách hàng chưa được gọi lần nào trong chiến dịch, tương ứng trạng thái khách hàng trong chiến dịch là chưa thực hiện

 • Đang xử lý: khách hàng đang trong quá trình hệ thống chuẩn bị và thực hiện cuộc gọi

 • Đã gọi nhưng không được: đã gọi khách hàng ít nhất một lần nhưng hai bên chưa kết nối được với nhau và chưa đạt giới hạn số lần gọi ra tối đa

 • Gọi hết số lần retry nhưng không được: số lần gọi cho khách hàng đã đạt giới hạn tối đa nhưng tất cả cuộc gọi đều thất bại

 • Thành công: đã gọi khách hàng thành công (khách hàng nghe máy)

 • Hẹn gọi lại: cuộc gọi gặp khách hàng và được hẹn gọi lại (tác vụ của agent khi gọi ra từ chiến dịch)

 • Không gọi lại: cuộc gọi gặp khách hàng và khách hàng báo (tổng đài viên chọn option gọi lại, khi thực hiện cuộc gọi gặp sẽ có option khách hàng có hẹn gọi lại không để agent chọn)

 • Thực hiện cuộc gọi lỗi: cuộc gọi tới khách hàng bị lỗi (thường do số điện thoại khách hàng sai)

Last updated