9.6.2 Cấu hình IPs

Giao diện Cấu hình IPs

Tại giao diện này, admin có thể quy định chính xác các IP có thể truy cập vào portal bằng cách nhập địa chỉ IP (public) của thiết bị người dùng vào mục “Địa chỉ IP” và nhấn “Tạo”. Trong danh sách IP bên cạnh sẽ hiển thị các IP đã được thêm trước đó, admin có thể chỉnh sửa hoặc xoá bằng cách click vào biểu tượng trên địa chỉ IP tương ứng.

Last updated