Kết quả tìm kiếm

Hủy tìm kiếm

Tính năng cho nhân viên

1. Giữ máy, nhạc chờ lúc giữ máy:

Trong lúc đàm thoại với khách hàng, agent có thể giữ máy (hold) để khách hàng nghe nhạc chờ trong lúc agent thực hiện các thao tác khác (VD: tra cứu thông tin, tìm kiếm câu trả lời cho khách hàng,...).
Agent nhấn giữ máy (hold) và chuyển từ giữ máy sang đàm thoại thông thường bằng cách thao tác trên cửa sổ Stringee web phone.

2. Ngắt tiếng lúc đàm thoại:

Trong lúc đàm thoại với khách hàng, agent có thể ngắt tiếng của mình (mute) bằng cách thao tác trên cửa sổ Stringee web phone. Lúc này phía khách hàng không nghe được agent nhưng agent vẫn có thể nghe thấy khách hàng.

3. Chuyển cuộc gọi:

Trong quá trình đàm thoại với khách hàng, agent A có thể cần chuyển cuộc gọi sang người khác theo yêu cầu của nghiệp vụ. Tổng đài StringeeX hỗ trợ agent có thể chuyển cuộc gọi đến nhiều hướng khác khau:

3.1. Chuyển cuộc gọi tới một agent khác (agent B) đang online trong Tổng đài:

3.2. Chuyển cuộc gọi tới một số điện thoại di động:

Khi agent A thực hiện chuyển cuộc gọi, agent A bị ngắt khỏi cuộc gọi. Đồng thời hệ thống sẽ thực hiện một cuộc gọi từ hotline của doanh nghiệp đến số điện thoại di động được chuyển (giả sử số điện thoại di động cá nhân C). Khi cá nhân C tiếp nhận cuộc gọi, cá nhân C và khách hàng đàm thoại trực tiếp với nhau.

3.3. Chuyển cuộc gọi tới một hàng đợi khác:

Áp dụng cho trường hợp agent A cần chuyển cuộc gọi đến một bộ phận nghiệp vụ khác bằng cách chuyển đến hàng đợi tương ứng bộ phận nghiệp vụ đó.
Sau khi thực hiện thao tác chuyển, agent A bị ngắt khỏi cuộc gọi, cuộc gọi được chuyển đến hàng đợi đích và phân phối theo quy luật cài đặt trên hàng đợi.

3.4. Chuyển cuộc gọi tới một cây IVR:

Áp dụng cho trường hợp agent A cần chuyển cuộc gọi đến một cây IVR khác để xử lý yêu cầu của khách hàng.
Sau khi thực hiện thao tác chuyển, agent A bị ngắt khỏi cuộc gọi, cuộc gọi được chuyển đến cây IVR và khách hàng thực hiện các thao tác theo hướng dẫn tại IVR.

4. Đàm thoại cùng lúc nhiều bên:

Agent có thể mời thêm người khác tham gia cuộc đàm thoại để thành cuộc đàm thoại 3 hoặc nhiều bên (không giới hạn số lượng tối đa). Agent (A) có thể mời thêm:

4.1. Mời một agent khác đang online trong Tổng đài.

Với hành động này:

4.2. Mời một số điện thoại cá nhân

Với hành động này:

5. Gọi nội bộ miễn phí:

Các Agent có thể gọi trực tiếp cho nhau bằng cách bấm số máy lẻ (extension) trên SIP phone hoặc Stringee web phone.
Số máy lẻ của agent do Admin cấu hình ở màn hình Cấu hình tổng đài -> Agent.
Để thực hiện cuộc gọi nội bộ, agent thao tác như sau:

6. Chọn phương thức đổ cuộc gọi phù hợp:

Agent có thể chọn phương thức đổ cuộc gọi phù hợp với tính chất công việc và thói quen của mình. Các lựa chọn bao gồm:

Agent cấu hình phương thức đổ cuộc gọi cho mình bằng một trong hai cách:

7. Tự chuyển trạng thái của mình theo nghiệp vụ:

Các trạng thái gọi cấu hình tay của agent bao gồm:

Agent có thể chuyển trạng thái cấu hình tay của mình bằng một trong hai cách:

8. Xem lịch sử cuộc gọi của mình:

Agent có thể xem lịch sử toàn bộ cuộc gọi của mình. Các cuộc gọi được lưu trữ với đầy đủ thông tin bao gồm:

9. Bật hoặc tắt tính năng trả lời tự động (auto answer):

Agent có thể bật tính năng trả lời tự động (auto answer). Nếu lựa chọn này được bật, khi có cuộc gọi đến, StringeeX sẽ tự động nhận cuộc gọi mà không cần agent bấm chấp nhận, giúp giảm thời gian chờ của khách hàng và thời gian thao tác của agent.
Các tính năng hỗ trợ giúp agent nhận biết cuộc gọi đến và sẵn sàng tiếp nhận:

Agent có thể bật/tắt tính năng này trên cửa sổ Stringee web phone: