Kết quả tìm kiếm

Hủy tìm kiếm

Tôi có thể xem lịch sử thanh toán như thế nào?

Số tiền doanh nghiệp nạp tiền vào hệ thống được được hệ thống tự động trừ cho các phí phát sinh sau: Doanh nghiệp có thể xem lịch sử thanh toán cước bằng cách truy cập từ giao diện tài khoản admin: Cài đặt -> Thanh toán -> click tab Lịch sử thanh toán.