Kết quả tìm kiếm

Hủy tìm kiếm

Tôi muốn xem số dư hiện tại của portal

Để xem số dư hiện tại của portal, người dùng click biểu tượng hình đại diện ở góc trên cùng bên phải. Tại đây, số tiền còn lại để gọi ra chính là số dư hiện tại của portal.