Kết quả tìm kiếm

Hủy tìm kiếm

Xem phiên bản ứng dụng StringeeX mobile app ở đâu?

Để xem phiên bản (version) ứng dụng StringeeX mobile app, người dùng mở ứng dụng StringeeX và chọn Cài đặt. Ở hình bên dưới, phiên bản ứng dụng hiện tại là 2.1.7: