Kết quả tìm kiếm

Hủy tìm kiếm

Cuộc gọi qua StringeeX mobile app, khách hàng không nghe tiếng agent

1. Mô tả vấn đề

Cuộc gọi thực hiện qua StringeeX mobile app, phía agent nghe rõ nhưng đầu dây bên kia không nghe tiếng agent. Thực hiện cuộc gọi qua web thì hai bên đàm thoại bình thường.

2. Nguyên nhân phổ biến và hướng xử lý

Do agent tắt micro trên cuộc gọi đang diễn ra nên đầu dây bên kia không nghe tiếng agent.
Ở hình vẽ bên dưới là chế độ BẬT MICRO, nếu thấy micro đang ở chế độ tắt, agent cần chạm vào biểu tượng này để bật: