Kết quả tìm kiếm

Hủy tìm kiếm

Các tính năng hỗ trợ

1. Nhân viên nhận thông báo và tiếp nhận như Live Chat

2. Nhân viên có thể mở lại hội thoại và gửi tin nhắn cho khách hàng

3. Tự động tạo phiếu ghi khi khách hàng nhắn tin đến Zalo OA

4. Phân phối phiếu ghi (tin nhắn Zalo) cho nhân viên theo các luật ưu tiên (gặp quản lý, gặp nhân viên gần nhất, ưu tiên nhân viên online, xoay vòng)

5. Tạo thông tin liên hệ khách hàng từ phiếu ghi (tin nhắn Zalo)