Kết quả tìm kiếm

Hủy tìm kiếm

Giám sát cuộc gọi

Supervisor/ admin có thể giám sát thời gian thực tất cả cuộc gọi đang diễn ra trên hệ thống và các thông tin tổng quát của cuộc gọi (số khách hàng, số hotline, hàng đợi, trạng thái cuộc gọi, cuộc gọi đổ vào agent nào…) tại menu Báo cáo -> Giám sát cuộc gọi. Tất cả thay đổi hoặc phát sinh cuộc gọi đều được phản ánh ngay tại giao diện này, giúp quản lý nắm bắt thông tin nhanh và thực hiện các thao tác can thiệp nếu cần thiết. Giao diện giám sát cuộc gọi gồm 2 phần chính: