Kết quả tìm kiếm

Hủy tìm kiếm

Giám sát agent

Supervisor/ admin có thể giám sát thời gian thực thông tin và trạng thái của các agent trên hệ thống tại menu Báo cáo -> Giám sát agent (agent có đang trong cuộc gọi nào không, trạng thái gọi cấu hình tay và trạng thái chat cấu hình tay của agent là gì, phương thức đổ cuộc gọi của agent…). Đồng thời, StringeeX cho phép quản lý thao tác thay đổi các trạng thái cấu hình tay và phương thức đổ cuộc gọi cho agent ngay tại giao diện này. Giao diện giám sát agent gồm 2 phần chính: