Kết quả tìm kiếm

Hủy tìm kiếm

Xem và quản lý thông báo trong ứng dụng ở đâu?

StringeeX thiết kế tính năng thông báo ngay trên giao diện phần mềm, giúp người dùng dễ dàng nhận thông báo liên quan tới phiếu ghi và tác vụ của mình. Người dùng xem và cài đặt thông báo tại biểu tượng quả chuông như hình bên dưới. Trong đó: